2019 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde değişiklik

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 2019 yılına ilişkin Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinde yeni düzenleme yaptı. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2019 da ne kadar olacak?

2019 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde değişiklik
Editor: Gökay Demirezen
28 Aralık 2018 - 07:44 - Güncelleme: 02 Ocak 2019 - 00:20

Türkiye genelinde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi kapsamında 2019 yılında ödenecek meblağ yeniden belirlendi. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte kanun maddelerine ilişkin detaylar...

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 28 Aralık 2018 - İstanbul


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE
 Beklenen tarife 2 Ocak itibariyle Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye genelinde 2019 yılında geçerli olacak Avukatlık asgari ücretlerine ilişkin tarife belli oldu. Alttaki linkten ilgili habere ve tüm tarifeye ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz.

Avukatlık asgari ücret tarifesi 2019 yılı güncel rakamlar açıklandı (02/01/2019)

- 2019 CMK asgari ücret tarifesi yayımlandı (01/01/2019)

 

- 2019 Uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi yayımlandı

- 2019 arabuluculuk asgari ücret tarifesi açıklandı


28 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklere ilişkin ayrıntılar için tıklayın.

29 Aralık sabahı Resmi Gazete ile duyurulan "Avukatlık asgari ücret tarifesi 2019 yılı için ikinci düzenleme" ayrıntılarını görmek için tıklayın.

2019 CMK ücret tarifesi açıklandı mı? Tıkla öğren!


MADDE 1 – 2/1/2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine hükmederken, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Tarifenin üçüncü kısmına göre nisbi avukatlık ücretine hükmedilen durumlarda da talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine tarifeye göre hesaplanan nisbi ücretin beşte birine hükmedilir. Konusu para ile ölçülemeyen işlerde, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücrete hükmedilir. Ancak talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine öngörülen maktu ücretin beşte birine hükmedilir. Sigorta Tahkim Komisyonlarınca hükmedilen vekalet ücreti, kabul veya reddedilen miktarı geçemez.”

MADDE 2 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin birinci kısmının ikinci bölümünün 6 ncı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6502 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlar için Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak üçüncü kısmına göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise 360,00 TL

MADDE 3 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.