2019 Çevre Kanunu kapsamında uygulanacak idari para cezaları yenilendi

Bakanlık tarafından 2019 yılı kapsamında uygulanacak olan Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin yeni Tebliğ bu sabah resmi gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi.

2019 Çevre Kanunu kapsamında uygulanacak idari para cezaları yenilendi
Editor: Gökay Demirezen
31 Aralık 2018 - 06:57

Bakanlık tarafından 2019 yılında uygulanacak olan idari para cezalarına ilişkin güncellemesini yaptı. İşte 2019'da kanuna aykırı durumlar halinde verilecek olan idari para cezaları...

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 31 Aralık 2018 - İstanbul


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/1)

31 Aralık tarihli Resmi Gazete'nin ilgili kanun maddelerine ilişkin tüm ayrıntılarını okumak için tıklayın.

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) uyarınca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2019 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

28/12/2017 tarihli ve 30284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2018/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

Ekleri için tıklayınız