2019 doğalgaz satış, abonelik, güvence bedelleri

1 Ocak 2019 tarihinde güncellenen doğalgaz kullanımında abonelik ücretleri ile satış bedelleri,güvence bedelleri ve diğer ücretler belli oldu. Doğalgaz kullanacaklar dikkat işte kalem kalem 2019'da uygulanacak rakamların listesi...

2019 doğalgaz satış, abonelik, güvence bedelleri
Editor: Hakan A.
06 Ocak 2019 - 15:54

Milyonlarca İstanbullu için doğalgaz abonelik ücretleri, güncel satış fiyatları güvence bedelleri 2019 rakamları açıklandı. İĞDAŞ resmi internet sitesi üzerinden tüm bedellere ait 2019 yılı rakamlarını öğrenebilecekler. Haberimizde 2019 yılına ilişkin doğalgaz abonelik ücretleri, sayaç açma kapama ücretleri gibi pek çok önemli kalem hakkında güncel bilgileri bulabilirsiniz.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri - 6 Ocak 2019 - İstanbul


İstanbul'da Doğalgaz abonelik ücretleri ile Perakende Satış, Serbest Tüketici Satış, Bağlantı Tarifeleri, Güvence Bedeli ve Sayaç Açma-Kapama ücretleri 2019 yılına girilirken ne kadar oldu? İĞDAŞ yeni yıla ilişkin 2019 yılı ücretlerini açıkladı. Vtaandaşlar haberimizde yer alan bilgilere göre evlerine veya işyerlerine doğalgaz aboneliği alabilecekler. 

1 Ocak 2019 itibariyle geçerli ev ve işyerlerinde doğalgaz kullanımına ilişkin rakamlar güncellendi. Vatandaş doğalgazda perakende satış fiyatları başta olmak üzere tüketici satış fiyatları, bağlantı tarifeleri, güvence bedelleri ile açma kapama ücretlerini merak ediyor. İşte tüm ayrıntılarıyla 2019'da geçerli doğalgaz bedelleri...

Perakende Satış Faturalandırma


Enerji Piyasası Düzenleme kurumunun yayınlamış olduğu, Doğalgazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında tebliği çerçevesinde faturalandırma yapılmaktadır.

Faturalandırmada;

- Düzeltme Katsayısı
- Hacimsel akış ağırlıklı üst ısıl değer,kullanılmaktadır.

Hesaplama

Düzeltilmiş Hacim(m3)=Sayaçtan okunan hacim x ilgili tahakkuk döneminin düzeltme katsayısı
Enerji(kwh)=Düzeltilmiş hacim(m3) x ilgili tahakkuk döneminin üst ısıl değeri
Fatura Bedeli=Enerji(kwh) x İlgili tahakkuk dönemin ortalama birim fiyatı


1.1.2019 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.

TL/KWH    TL/m3

Abone Doğalgaz Satış Fiyatı    0.10816108    1,150834

2019doğalgaz ücretleri, abonelik,güvence bedeli,satış fiyatları

Serbest Tüketici Satış


Serbest Tüketici: Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3’tür.

* Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.

** Faturalandırmada tarifelendirme yukarıda yer alan tüketim kademelerine göre yapılacaktır..

1.1.2019 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir. KDV Hariç bedeldir.

TL/KWH    TL/m3

0-100.000 m3 catalca birim fiyatı    0.10841118    1.15349495
100.000-300.000 m3 catalca birim fiyatı    0.0924359    0.98351797
300.000-800.000 m3 catalca birim fiyatı    0.13581118    1.44503095
800.000 m3 ve üzeri catalca birim fiyatı    0.13581118    1.44503095
Elektrik Üreticileri(0 - 100.000 metreküp arası)    0.17018984    1.81081990
Elektrik Üreticileri(100-300.000 metreküp arası)    0.17018984    1.81081990
Elektrik Üreticileri(300-800.000 metreküp üzeri)    0.17018984    1.81081990
Elektrik Üreticileri(800.000 metreküp üzeri)    0.15314069    1.62941694
Elektrik Üreticileri Çatalca(0 - 100.000 m3 arası)    0.17043994    1.81348096
Elektrik Üreticileri Çatalca(100-300.000 m3 arası)    0.15446466    1.64350398
Elektrik Üreticileri Çatalca(300-800.000 m3 arası)    0.15446466    1.64350398
Elektrik Üreticileri Çatalca(800.000 m3 üzeri)    0.15446466    1.64350398
Serbest Tüketiciler (0 -300.000 metreküp)    0.10816108    1.15083389
Serbest Tüketiciler (300.001 -800.000 metreküp)    0.15153636    1.61234687
Serbest Tüketiciler (800.000 üzeri metreküp)    0.13448721    1.43094391
Serbest Tüketiciler (800.000 üzeri metreküp)    0.13448721    1.43094391
Elektrik Üreticileri KOMPOZİT(0-100.000 metreküp)    0.16577255    1.76381993
Elektrik Üreticileri KOMPOZİT(100.000-300.000 m3)    0.16577255    1.76381993
Elektrik Üretcleri KOMPOZİT(300-800.000 m3 arası)    0.16577255    1.76381993
Elektrk Üretclri KOMPOZİT(800.000 metrekp üzeri)    0.1487234    1.58241697
Kompozit Çatalca(0 - 100.000 m3 arası)    0.16602265    1.76648099
Kompozit Çatalca(100-300.000 m3 arası)    0.15004737    1.59650401
Kompozit Çatalca(300-800.000 m3 arası)    0.15004737    1.59650401
Kompozit Çatalca(800.000 m3 üzeri)    0.15004737    1.59650401
taşıma müşterileri için birim fiyat    0.00530235    0.05641700

BAĞLANTI TARİFELERİ


Abone Bağlantı Bedeli: Dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç, sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri toplamının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeldir.  Bu bedel bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bedelin iadesi yapılamaz.

Konut amaçlı kullanım ve konutlarla aynı binada bulunan konut harici kullanımlar için abone bağlantı bedeli, bağımsız bölümün ilk 200 m2’ si için 594 TL +KDV, 200 m2’ den büyük yerlerde ilave her 100 m2 için 516 TL +KDV tahsil edilir.

Mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda 243 TL + KDV  tahsil edilir.

Konut harici abonelik işlemlerinde (Münferit Bağlantı);


Konut harici doğal gaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılacak olması halinde bağlantı, abonenin seçimine bağlı olarak, abone tarafından sertifika sahibi firmalara veya dağıtım şirketlerine yaptırılır. 

Sertifika sahibi firmalar; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) onay almış Yapım ve Hizmet Sertifika sahibi firmalar olup, bu firmalara EPDK'nın web sayfasındaki ilgili linkinden ulaşabilirsiniz.

Firmalar için tıklayınız!

Söz konusu bağlantının abone tarafından dağıtım şirketine (İGDAŞ) yaptırılması halinde, dağıtım şirketinin (İGDAŞ) aboneye uygulayacağı abone bağlantı bedeli; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli; bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine % 10 ilave edilerek bulunur. (KDV hariç)

Söz konusu bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için dağıtım şirketinin (İGDAŞ) aboneden alacağı bağlantı hattı kontrol bedeli ilk 100 metrelik bağlantı için 516 TL+KDV’dir, ilave her metre için 3,2 TL+KDV eklenir.

Güvence Bedellerini görmek için tıklayınız...

GÜVENCE BEDELİ


Tesisat           Bedel
 Kombi + Ocak  537 TL
 Kombi + Doğalgaz Sobası + Ocak   992 TL/adet
 Doğalgaz Sobası + Ocak + Şofben      537 TL
 Kombi      510 TL/adet
 Doğalgaz Sobası      455 TL/konut
 Merkezi Sistem      455 TL x BBS(Bağımsız Bölüm Sayısı)
 Ocak      27 TL
 Şofben     55 TL

SAYAÇ AÇMA / KAPAMA


01.01.2019 İtibariyle Geçerli Birim Fiyatları

Sayaç Açma / Kapama Bedeli    24.00 KDV Hariç bedeldir.