2019 Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri'nde önemli değişiklik

Bakanlık 2019 yılında Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair yeni bir tebliğ ile önemli düzenlemeler yaptı.

2019 Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri'nde önemli değişiklik
Editör: Hakan A.
15 Şubat 2019 - 08:40

Türkiye genelinde e-ticaretle uğraşanları yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler yapıldı. Bu sabah Yayımlanan Resmi Gazete'de Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülüklerine ilişkin yeni değişiklikler açıklandı. işte yapılan düzenleme ile yayımlanan yeni tebliğ.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 15 Şubat 2019 - İstanbul


Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

15 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe ilişkin ayrıntıları görmek için tıklayın.Aynı zamanda bu sabah yayımlanan diğer bir tebliğde ise Elektronik Ticarette hizmet sağlayıcılara yönelik yeni düzenleme yapıldı. İlgili değişiklikleri içeren düzenlemenin ayrıntılarını okumak için tıklayın.

MADDE 1 – 11/8/2017 tarihli ve 30151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ (2) Bu Tebliğ hükümleri, münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara ve abonelik sözleşmeleri için kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformuna uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum