2020 Proje ve Kontrolluk İşleri Fiyat Artış Oranları

2020 ve sonrasında geçerli olacak Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ bu sabah Resmi Gazete'de ilan eidldi. Proje ve kontrollük işlerinde yeni fiyatlar açıklandı.

2020 Proje ve Kontrolluk İşleri Fiyat Artış Oranları
Editör: Hakan A.
06 Ağustos 2020 - 08:05
Bakanlık Türkiye genelinde 2020 yılı ve sonrası için proje ve kontrollük işleri için uygulanacak olan fiyat artış oranı rakamlarını açıkladı. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girmiş oldu.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 6 Ağustos 2020 - İstanbul


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK
FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2020 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;
 
20011.dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için19,394
20012.dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için18,967
20013.dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için17,052
20014.dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için16,372
20015.dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için15,701
20016.dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için14,919
20017.dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için14,172
20018.dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için13,355
20019.dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için12,752
20021.dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için11,684
20022.dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için9,483
20023.dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için9,130
20024.dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için8,599
20025.dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için8,348
20031.dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için7,638
20032.dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için7,529
20041.dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için7,033
20042.dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için6,780
20051.dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için6,539
20052.dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için6,112
20061.dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için5,966
20062.dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için5,718
20071.dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için5,471
20072.dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için5,294
20081.dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için5,151
20082.dönemi (1 Temmuz -  14 Ağustos) sözleşmeleri için4,831
20083.dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için4,581
20091.dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için4,442
20092.dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için4,226
20101.dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için4,087
20102.dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için3,940
20111.dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için3,699
20112.dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için3,548
20121.dönemi (1 Ocak - 14 Ocak ) sözleşmeleri için3,320
20122.dönemi (15 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için2,201
20123.dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için2,194
20131.dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için2,053
20132.dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için2,045
20141.dönemi (1 Ocak - 31 Aralık) sözleşmeleri için1,924
20151.dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için1,865
20152.dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için1,834
20161.dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için1,664
20162.dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için1,652
20171.dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için1,538
20172.dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için1,539
20181.dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için1,360
20182.dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için1,341
20191.dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için1,130
20192.dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için1,151
20201.dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için1,010
20202.dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için1,000
 
 
olarak tespit edilmiştir.

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları
MADDE 2 – (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (2,045) ile çarpılması suretiyle bulunur.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 3 – (1) 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum