2020 yılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde önemli düzenleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 yılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında bazı değişiklikler yaptı. İlgili yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2020 yılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde önemli düzenleme
Editör: Hakan A.
11 Mart 2020 - 00:47

Bakanlık, 2020 yılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında önemli bazı düzenlemeleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladı.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 11 Mart 2020 - İstanbul


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “müdürlüklerince veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca” ibaresi “faaliyetleri kapsamında” olarak değiştirilmiştir.MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı imar adalarında yer alan parsellerde, kullanım fonksiyonuna uygun bir yapı ruhsatı müracaatı aşamasında yıkılarak tasfiye edilmek ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün uygun görüşü alınmak kaydı ile entegre tesis niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı seralara, 61 inci madde uyarınca muvakkat yapı izni verilebilir. Bu yapılarda, 61 inci maddenin on altıncı fıkrasında belirtilen 250 m2’den fazla olmama koşulu aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “Yalnızca” ibaresi “Şantiye şefi değişikliği ve” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-10 FORM ‒ 19 YAPI RUHSATI FORMU ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

YORUMLAR

  • 0 Yorum