2021 asgari ücret zammı ile kamu çalışanları ne kadar alacak?

2021'de kamu çalışanlarına uygulanacak ücretler açıklandı. Peki amir, memur, yardımcı, asistan ve pek çok çalışanı yakından ilgilendiren en düşük ücretler ve en yüksek ücretler açıklandı.

2021 asgari ücret zammı ile kamu çalışanları ne kadar alacak?
Editör: Hakan A.
30 Aralık 2020 - 08:26
Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, her pozisyonda olanları yaıkından ilgilendiren asgari ücret tarifesi kapsamında hangi pozisyonda çalışan ne kadar ücret alacak belli oldu. 2021 yılında uygulanacak en düşük ücret alanlar açıklandı. Peki kamuda çalışan memru, asistan, yardımcı ve diğer kademedeki personeller ne kadar ücret alacak?

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 30 Aralık 2020 - İstanbul


Asgari ücretlerin belirlenmesi sonrasında gözler memur ve kamu çalışanlarının alacakları ücretlere çevrildi. Türkiye'de 2021 yılında kamu çalışanları için uygulanacak ücretler belirlendi. Bu kapsamda kademe kademe kamu çalışanları aşağıda belirtildiği şekilde ücretler alacaklar.

Sözleşmeli personel temel ücretleri ve temel ücretlerin hesaplanmasıSözleşmeli personelin temel ücretleri aşağıda gösterilen cetvelde yer aldığı üzere listede belirtildiği gibi en yüksek temel ücretleri aşamaz ve ilgili yıla ait Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşmede belirlenen sözleşme ücret tavanlarını geçemez.

Bu Karar kapsamındaki kurumlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kurum içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan sözleşmeli personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dâhilinde belirlemeye ilgili kuruluş yönetim kurulu yetkilidir.


 Bu Karar kapsamında bulunan sözleşmeli personelin temel ücretleri, ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşmede belirlenen artış oranlan kadar artırılır.

1. Grup en düşük temel ücret 4.306 TL, En yüksek temel ücret 6.985 TL

Ajans Amiri, Amir, Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Atölye Şefi, Avukat, Başeksper, Başkontrolör, Başmimar, Başmühendis, Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Biyolog, Çözümleyici, Diş Tabibi, Diyetisyen, Eczacı, Ekonomist, Eksper, Fizikçi, Gar Şefi, Grup Başmühendisi, Havalimanı Müdür Yardımcısı, Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, İstasyon Şefi, İstatistikçi, İtfaiye Şefi, Jeolog, Jeomorfolog, Kaptan, Kimyager, Kontrolör, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı, Makinist (TCDD), Matematikçi, Merkezi Satınalma Uzmanı, Mimar, Muhasebeci, Müdür Yardımcısı, Mühendis, Mütercim, Pilot, Programcı, Sistem Programcısı, Sivil Savunma Amiri, Şef, Şeftren, Şehir Plancısı, Tabip, Teknik Amir, Teknik Öğretmen, Teknik Şef, Teknik Uzman, Tekniker, Tercüman, Uzman, Uzman Tabip, Veteriner, YHT Makinisti

2. Grup en düşük temel ücret 3.558 TL, En yüksek temel ücret 6.112 TL


AIM Memuru, Amir Yardımcısı, Anbar Memuru, Apron Memuru, ARFF Memuru, Asistan AIM Memuru, Asistan Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı, Başdağıtıcı, Başhemşire, Başrepartitör, Başteknisyen, Bilgisayar İşletmeni, Büro Personeli, Cer Muayene Memuru, Çocuk Gelişimcisi, Çocuk Eğitimcisi, Dağıtıcı (PTT), Daktilograf, Dava Takip Memuru, Dekoratör, Eğitim Uzmanı, Endeks ve Faturalama Memuru, Enformasyon Memuru, Gişe Memuru, Grafiker, Haberleşme Memuru, Hareket Memuru, Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı, Hemşire, Hostes, İtfaiyeci, Kondüktör, Konsrüktör, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Köprü Operatörü, Kütüphaneci, Laborant, Makinist, Memur, Merkezi Satınalma Uzman Yrd., Muhasebeci Yardımcısı, Mutemet, Öğretmen, Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Pazarlamacı, Pedagog, Programcı Yardımcısı, Psikolog, Puantör, Raportör, Repartitör, Ressam, Revizör, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Satış Memuru, Sayman, Sekreter, Stajyer AIM Memuru, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı, Sürveyan, Şef Yardımcısı, Teknik Ressam, Teknisyen, Temsilci, Topograf, Tren Teşkil Memuru, Uzman Yardımcısı, Vagon Teknisyeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veznedar

3. Grup en düşük temel ücret 3.427 TL, En yüksek temel ücret 5.404 TL

Aşçı, Bahçivan, Bekçi, Çocuk Bakıcısı, Dağıtıcı, Destek Personeli, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli, İş Makinası Sürücüsü, Kaloriferci, Makasçı, Makinist Yardımcısı, Manevracı, Postacı, Seyis, Şoför, Tahsildar, Teknisyen Yardımcısı

2021 kamu personeli ücretleri

YORUMLAR

  • 0 Yorum