2021'de enerji şirketlerine yönelik uygulanacak para cezaları belirlendi

Bakanlık, enerji verimliliği çerçevesinde 2021'de şirketlere yönelik kesilecek para cezalarının artış oranlarını açıkladı.

2021'de enerji şirketlerine yönelik uygulanacak para cezaları belirlendi
Editör: Hakan A.
31 Aralık 2020 - 08:18
Bakanlık tarafından Türkiye genelinde üretimi, satımı yapılan enerji şirketlerine yönelik eerji verimliliği ceza oranları ile alakalı önemli bazı düzenlemeler yaparak bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 31 Aralık 2020 - İstanbul


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde faaliyet gösteren şirketlere yönelik enerji verimliliği kapsamında 2021 yılında uygulanacak para cezaları yeniden belirlendi.

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE GÖRE 2021 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ(SIRA NUMARASI: 2021/1)

Amaç ve kapsam


MADDE 1 – (1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2020 yılı yeniden değerleme oranı olan %9,11 (dokuz virgül on bir) oranında artırılarak aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi uygulanacaktır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 16/1/2020 tarihli ve 31010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2020/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük


MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

enerji verimliliği 2021 para cezaları

YORUMLAR

  • 0 Yorum