2021 proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak ücret tarifeleri fiyat artış oranları açıklandı

2021 yılında proje ve kontrollük işlerinde fiyat artışı ne kadar oldu sorusunun yanıtı ve yıl boyunca uygulanacak ücret tarifeleri bugün Resmi Gazete'de açıklandı.

2021 proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak ücret tarifeleri fiyat artış oranları açıklandı
Editör: Hakan A.
11 Şubat 2021 - 07:53
Ülke genelinde inşaa edilecek yapılarda proje kontrollük işlerinde uygulanacak 2021 zamlı ücret tarifesi açıklandı. Buna göre en düşük ve en yüksek kontrollük işi ücreti belli olmuş oldu.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 11 Şubat 2020 - İstanbul


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye genelinde hayata geçirilen projelerde proje ve kontrollük işlerini yerine getirenlere yönelik 2021 yılında uygulanacak zamlı oranlar yayımlandı. İlgili karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında resmen yürürlüğe girdi.

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞFiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2021 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;


2021 proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artişi ve ücret tarifesi

1980-2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2 – (1) 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (2,298) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ


MADDE 3 – (1) 6/8/2020 tarihli ve 31205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum