2021 Yetki Belgesi ücretleri zamlı tarifesi belli oldu

2021 yılında uygulanacak yetki belgesi alacaklar için zamlı ücret tarifesi Resmi Gazete'de ile açıklandı.

2021 Yetki Belgesi ücretleri zamlı tarifesi belli oldu
Editör: Hakan A.
27 Ocak 2021 - 08:44
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye genelinde uygulamada olan yetki belgelerine ilişkin 2021 ücretleri hakında yeni tarife bugün Resmi Gazete ile duyuruldu. Buna göre 2021'de yetki belgesi alacaklar, yenileyecekler için ücret tarifesi açıklanmış oldu. Peki en düşük yetki belgesi ne kadar oldu?

2021'de yetki belgesi alacaklar ne kadar ücret ödeyecekler? Merak edenler için 20212 yılı boyunca uygulanacak zamlı yetki belgesi ücret tarifesi bugün belli oldu.

YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKA BEDELLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NUMARASI: 2021/2)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 2021 yılında yürütülecek yetkilendirme ve sertifikalandırma çalışmaları ile ilgili bedeller Ek-1’deki şekilde yeniden belirlenmiştir. Bu çerçevede 2021 yılında yüzde 9 civarında bir değerleme eklenerek yetki belgelerine zam eklenmiş oldu. Açıklanan rakamlara göre en düşük yetki belgesi ücreti yenileyecekler için 9.500 TL olarak açıklandı.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 9/1/2020 tarihli ve 31003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2020/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

yetki belgesi ücret tarifesi 2021

YORUMLAR

  • 0 Yorum