4 Şubat 2021 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısında hangi önemli karar ve yönetmelikler yer aldı?

4 Şubat 2021 Resmi Gazete kararları
Editör: Hakan A.
04 Şubat 2021 - 07:15 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 - 08:32
Türkiye için bugün hangi önemli kararlar alındı? Milyonların beklediği haberler, önemli yönetmelik ve kararlar bugün Resmi gazete ile resmen yürürlüğe girdi. İşte 04 Şubat 2021 Tarihli ve 31385 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA


–– Türkiye’nin Doğu Avrupa Enerji Verimliliği ve Çevre Ortaklığı Bölgesel Fonuna Katılımına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Katkı Anlaşmasının İlişik Kurallar ve Mektupla Birlikte Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3488)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Covid-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 3489)
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (i) Bendi Kapsamında Gider ve Maliyet Unsurları Toplamının İndirimi Kabul Edilmeyecek Kısmının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3490)
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3491)
–– Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3492)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503)

YÖNETMELİKLER

–– Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Beykoz Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI


–– Anayasa Mahkemesinin 12/11/2020 Tarihli ve E: 2020/62, K: 2020/69 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/11/2020 Tarihli ve E: 2020/64, K: 2020/70 Sayılı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/10, K: 2020/10)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum