5 Yapı Denetim firması hakkında iptal ve yürütmeyi durdurma kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 yapı denetim firması ile alakalı yetki iptali ile yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararını açıkladı.

5 Yapı Denetim firması hakkında iptal ve yürütmeyi durdurma kararı
Editor: Gökay Demirezen
13 Aralık 2018 - 08:56

Bakanlık tarafından yürütülen denetleme çalışmaları kapsamında çok sayıda yapı denetim şirketi ile alakalı yeni iptal açıklamaları gelmeye devame diyor. Bu sabah yayımlanan Resmi Gazete'de 5 Yapı Denetim firması ile alakalı alınan kararlar açıklandı. Yetkisi iptal edilen ve yürütmenin durudurulduğu kaydedilen bilgilerin ayrıntıları haberimizde.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 13 Aralık 2018 - İstanbul


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamalar çerçevesinde yapı denetim firmalarına dair yeni iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarını açıkladı.

13 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yer alan ilk bilgiler için tıklayın.

27.12.2017 tarihli ve 31942 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için denetçi belgesi iptal edilen, CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin sorumlu denetim elemanı Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Veysel SELVİ (Denetçi No: 16685, Oda Sicil No: 14872) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 12.11.2018 tarihli ve E.2018/440-K.2018/2454 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Veysel SELVİ hakkında tesis edilmiş olan “denetçi belgesinin iptali” işlemi 07.12.2018 tarihli ve 227598 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur. 10940/1/1-1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

31.05.2018 tarihli ve 97692 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için denetçi belgesi iptal edilen, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin sorumlu denetim elemanı Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Murtaza ERGEN (Denetçi No: 4067, Oda Sicil No: 15518) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 15.11.2018 tarihli ve E.2018/1349 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Murtaza ERGEN hakkında tesis edilmiş olan “denetçi belgesinin iptali” işleminin yürütmesi 10.12.2018 tarihli ve 231625 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur. 10940/2/1-1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Niğde İli, Merkez İlçesi, 2961 ada, 4 parsel üzerindeki 853075 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 3745 Ticaret Sicil No ile Niğde Ticaret Odasına kayıtlı 1477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sır Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 23.11.2018 tarihli ve E.2018/637-K.2018/2180 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 14.03.2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Sır Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idari işlem 10.12.2018 tarihli ve 231484 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur. 10940/3/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 2 pafta, 592 parsel üzerindeki 680160 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Orhan TÜVAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15098, Oda Sicil No: 6504) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 13.11.2018 tarihli ve E.2018/1896 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 18.08.2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Orhan TÜVAN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 10.12.2018 tarihli ve 231607 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur. 10939/1-1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Karaman İli, Merkez İlçesi, 857 ada, 19 parsel üzerindeki 1339224 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 8179 Ticaret Sicil No ile Karaman Ticaret Odasına kayıtlı 1292 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hassas Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 2018/1507 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 16.11.2018 tarihli ve E.2018/1507 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 12.05.2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hassas Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 10.12.2018
tarihli ve 231155 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur. 10938/1-1

Sosyal medya hesalarımızı takip edin!

EmlakPencerem.com sosyal medya hesaplarını takip ederek anında bildirim alabilir, emlak sektörüne ilişkin en son haberleri öğrenebilirsiniz.

Facebook hesabımızı takip etmek için tıklayın.

YouTube kanalımızı takip etmek için tıklayın

Twitter hesabımızı takip etmek için tıklayın.