60'dan fazla yapı denetim firması ve yöneticilerine ihale yasağı

Bakanlık tarafından ihalelere katılmaktan yasaklarına yenileri eklendi. Türkiye'nin pek çok ilinde faaliyet gösteren ve ihalelere katılan yapı denetim firmaları ile bu firma sahipleri hakkında ihale yasağı ve yetki belgesi izinleri iptali cezası verildi.

60'dan fazla yapı denetim firması ve yöneticilerine ihale yasağı
Editör: Hakan A.
07 Mart 2019 - 06:48

Ülke genelinde Bakanlık tarafından yürütülen denetim ve uygulama çalışmaları kapsamında çok sayıda Yapı Denetim firması ile bu firmaların yöneticileri ile çalışanları hakkında yetki belgesi izinleri iptali verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 60'a yakın firma ve isime ihalelere katılma yasğı getirildi. Diğer taraftan çok sayıda firma ve ismin izinleri iptal edildi.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 7 Mart 2019 - İstanbul


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 7 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen firma ve isimlerin tam listesi ilgili gazeteye verilen linklerden ulaşılabilir.

İhale yasağı getirilen firma listesi 1 i görmek için tıklayın.

İhale yasağı getirilen firma listesi 2'yi görmek için tıklayın.

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 3206 ada, 4 parsel üzerindeki 581623 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı olan Halit EYİSOY (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10791, Oda Sicil No: 10185) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 12.12.2018 tarihli ve E.2018/1146-K.2018/2537 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.12.2017 tarihli ve 30266 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Halit EYİSOY hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 25.02.2019 tarihli ve 42919 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur. 2304/1/1-1

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 2 pafta, 2022 ada, 4 parsel üzerindeki 550305 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 22.11.2018 tarihli ve E.2017/1659-K.2018/2602 sayılı kararı ile davacı kuruluşun istihdam ettiği denetim elemanlarının Bakanlıkça kayıtlarının tutulmasına ilişkin işlemin “iptaline”, davacı kuruluşa (1) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine ve kuruluş ortağının yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulmasına ilişkin işlem yönünden ise “davanın reddine" hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarihli ve 30097 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanları; Mustafa DOĞANIŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9491, Oda Sicil No: 8195), Avidan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13388, Oda Sicil No: 36066), Şenyıl SAKALLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12072, Oda Sicil No: 32053), Sefer BAYRAM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70158), Yasin KORKMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61142), Zehra KAPUSUZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93367), Serhat YİĞİT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73499) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısımları 27.02.2019 tarihli ve 46988 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur. 2304/2/1-1

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 394 parsel üzerindeki 642701 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Nevzat Kemal ATABEYOĞLU (Denetçi No: 1431, Oda Sicil No: 26890) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 13.03.2015 tarihli ve E.2014/1068-K.2015/202 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 02.12.2013 tarihli ve 28839 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Nevzat Kemal ATABEYOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 27.02.2019 tarihli ve 45040 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur. 2304/3/1-1

Edirne İli, Keşan İlçesi, 815 ada, 33 parsel üzerindeki 1214738 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Yeşil Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Cevdet KETREZ (Denetçi No: 8051, Oda Sicil No: 22060) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 06.02.2019 tarihli ve E.2018/2105 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 18.08.2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Cevdet KETREZ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmının yürütülmesi 27.02.2019 tarihli ve 44676 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur. 2304/4/1-1

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 32L2D pafta, 1187 ada, 240 parsel üzerindeki 256066 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Aysun VATANSEVER (Oda Sicil No: 71702) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 31.12.2018 tarihli ve E.2018/557-K.2018/2746 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarihli ve 30097 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Aysun VATANSEVER hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 27.02.2019 tarihli ve 44638 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur. 2304/5/1-1

Yalova İli, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, 228 ada, 8 parsel üzerindeki 564499 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Nevzat Kemal ATABEYOĞLU (Denetçi No: 1431, Oda Sicil No: 26890) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 13.03.2015 tarihli ve E.2014/975-K.2015/201 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.11.2013 tarihli ve 28827 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Nevzat Kemal ATABEYOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 27.02.2019 tarihli ve 45122 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur. 2304/6/1-1

Ordu İli, Fatsa İlçesi, 955 ada, 20 parsel üzerindeki 838867 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Levent YÜKSEL (Denetçi No: 11465, Oda Sicil No: 28175) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 07.02.2019 tarihli ve E.2018/2376 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 18.08.2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Levent YÜKSEL hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmının yürütülmesi 27.02.2019 tarihli ve 46883 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur. 2304/7/1-1

28.06.2018 tarihli ve 114643 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, Ege Zeybek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar İdris ÇETİNER (Denetçi No: 20879, Oda Sicil No: 15756) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 12.02.2019 tarihli ve E.2018/1557-K.2019/192 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 04.07.2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İdris ÇETİNER hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 28.02.2019 tarihli ve 48660 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur. 2304/8/1-1

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, 3263 ada, 12 parsel üzerindeki 1224457 YİBF nolu inşaatı denetimini üstlenen 16554 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2444 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 28.11.2018 tarihli ve E.2018/1550-K.2018/1682 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 04.12.2016 tarihli ve 29908 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 28.02.2019 tarihli ve 48271 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum