71 Maddelik torba yasa kanunlaştı

71 Maddelik torba yasa kanunlaştı

2019 yılının en önemli kanun maddelerini içeren ve milyonların merakla beklediği 71 maddelik torba yasa teklifi meclisten geçerek yasalaştı. TÜFE ile kira artış oranı belirlenmesi, konut hesabına yapılan devlet katkısının artırılması, kentsel dönüşüme İller Bankası desteğini içeren bazı önemli maddeler torba yasa ile meclisten çıktı.

71 Maddelik torba yasa kanunlaştı
Editor: Gökay Demirezen
17 Ocak 2019 - 07:25

71 maddelik torba kanun teklifi görüşmelerinde sona gelinirken, tüm maddeler Meclisten geçerek yasalaştı. Kanun maddeleri arasında TÜFE ile kira artışı, DASK teknik işleri, İller Bankası ile kentsel dönüşüme kaynak ayrılması, vatandaşın konut hesabına devlet desteği gibi pek çok önemli yasa maddeleri bulunuyordu. Yapılan görüşmeler ile 71 maddelik yasa tasarısı kanunlaştı.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 17 Ocak 2019 - İstanbul


İnşaat ve gayrimenkul sektörü ile tüketicileri yakından ilgilendiren yeni kanun maddeleri arasında yer alan düzenlemeler Meclisten geçerek yasalaştı. 

KİRA ARTIŞLARINDA TÜFE DİKKATE ALINACAK

Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli sayılacak.

Kira artışlarında esas alınacak orana ilişkin düzenleme, Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici ikinci maddesine eklendi. Buna göre, Türk Borçlar Kanunu'nun tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, kira sözleşmeleriyle akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanacak.

Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) teknik işleri ile işletmeye ilişkin iş ve işlemleri, DASK tarafından kurulan ve münhasıran bu amaçla faaliyet gösterecek bir anonim şirket tarafından yürütülebilecek. Ayrıca DASK, uluslararası anlaşmalar kapsamında uluslararası sigorta veya reasürans şirketlerine ortak olabilecek, nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler sonucu meydana gelebilecek zararların da karşılanabilmesi için sigorta ya da reasürans teminatı verebilecek.

Kentsel dönüşüme İller Bankası kaynağı

Kanuna göre İller Bankası, safi karının yüzde 51'ini yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm uygulamaları, harita, imar planı, altyapı ve üstyapı projeleri ve bu projelerin yapım işlerinin finansmanı, il özel idareleri tarafından yerine getirilen köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı veya finansmandan doğan faizin desteklenmesinde hibe olarak kullanacak. Banka, gelir temin etmek amacıyla yurt dışında doğrudan veya ortaklıklar aracılığıyla proje geliştirebilecek, yenilenebilir enerji, şehir planlama, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, altyapı ile üstyapı uygulamaları yapabilecek ya da yaptırabilecek.

Konut hesabına devlet katkısı yüzde 25

Kanunla, konut hesabı uygulamasının daha etkin ve tasarrufları artırıcı bir sistem haline getirilmesini teminen, sistemin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanması ve yürütülmesine ilişkin düzenleme yapılıyor.

Buna göre, Türk vatandaşlarının yurt içinde konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına devlet katkısı ödenebilecek. Ödenecek devlet katkısı sadece bir konut edinimi ile sınırlı olup ödenecek devlet katkısı, katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25'ini geçemeyecek.

Devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında azami 25 bin lirayı geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Azami tutarı dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Devlet katkısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak ve hak sahibine, hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek.

Yapılan son düzenlemeler ile birlikte kira artış oranlarına ilişkin düzenlemeler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

YORUMLAR

  • 0 Yorum