73 adet maden sahası ihale edilecek

Türkiye'nin bazı illerinde yer altı kaynaklarının bulunması ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 73 adet maden sahası için ihale düzenlenecek.

73 adet maden sahası ihale edilecek
Editör: Hakan A.
13 Kasım 2020 - 07:39
Türkiye'nin bazı illerinde toplamda 73 adet yeni maden sahası ihalede aramalara açılacak. Bakanlık tarafından kapalı teklif usulu gerçekleştirilecek ihalenin ayrıntılarını haberimizden inceleyebilirsiniz.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 13 Kasım 2020 - İstanbul


73 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:


Konu: İhale İlanı

6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 73 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30 uncu maddesine göre ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.

İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, ilanın resmi gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile mapeg.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır.

İhale ile ilgili usul ve esaslar mapeg.gov.tr adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecektir.

Bu sahalar için başvurular mapeg.gov.tr adresinde ilan edilen tarihlerde ve 09:00- 09:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, 

Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamaz.

İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.

Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale  artnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır.

İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.

maden sahası ihalesi

YORUMLAR

  • 0 Yorum