Adana Çukurova'da Milli Emlak 3 Milyon TL'ye arsa satacak

Milli Emlak Adana'da arsa satışı için açılan ihalenin ayrıntıları belli oldu. 11 Bin 390 metrekare büyüklüğünde arsanın ihale yöntemiyle 3 Milyon TL muhammen bedelle ihalede satılacağı açıklandı.

Adana Çukurova'da Milli Emlak 3 Milyon TL'ye arsa satacak
Editör: Hakan A.
30 Ekim 2020 - 08:08
Adana'da Çukurova ilçesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dariresi mülkiyetinde gayrimenkul satışı için ihale açıldı. Adana'da Konut, kısmen park, kısmen yol ve ENH olarak imarplanları bulunan gayrimenkul için istenen muhammen 3 Milyon 75 Bin TL olarak açıklandı. İhale tarihi ise 13 Kasım 2020 olarak açıklandı.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 30 Ekim 2020 - İstanbul


Adana Milli Emlak Dairesi mülkiyetindeki taşınmaz malın satış ihalesi, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tarih, saat ve belirtilen tahmini bedeller üzerinden, Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri SABUNCU Bulvarı No:53 Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana Valiliği Yerleşkesi Defterdarlık E Blok Zemin Kat Eğitim Salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılacakların;Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,


 Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

adana çukurova milli emlak satılık arsa

 Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilecektir. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum