Ankara'da Büyükşehirden 4 ilçede gayrimenkul satışı

Ankara'nın önemli ilçelerinden Altındağ, Keçiören, Yenimahalle ve Sincan'da konut, ticari rekreasyon ve ticaret alanı imarına sahip bazı gayrimenkuller için Büyükşehir Belediyesi satış ihalesi açtı.

Ankara'da Büyükşehirden 4 ilçede gayrimenkul satışı
Editör: Hakan A.
30 Ekim 2020 - 00:33
Başkent Ankara'da çok sayıda ilçede bulunan ve satış yetkileri Büyükşehir Belediyesinde olan bazı gayrimenkullerin satışı yapılacak. İhaleye dair ayrıntılar haberimizde.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 30 Ekim 2020 - İstanbul


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı satış yetkisinde olan bazı gayrimenkullerin ihale yöntemiylşe satışı için düğmeye basıldı. İhale tarihi, şartları ve koşulları açıklandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine, satış yetkisi Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazların, 2886 sayılı Kanunun 36.Maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır.

İhale 12.11.2020 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1.Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.

İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, en geç ihale günü Saat 11.00’a kadar Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının zemin katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI bankosunda görülebilir ve alınabilir.

İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. 

ankara gayrimenkul satış ihalesi

Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;
  • Kimlik/Yetki/Faaliyet/Temsil Belgeleri
  • İkametgâh Belgesi
  • Teklif Mektubu
  • Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi
  • Yer Görme Belgesi
  • Şartname Alındı Makbuzu
  • Geçici Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 500 TL (beşyüzTürkLirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

Teklif mektuplarının en geç 12.11.2020 tarih 12:00’a kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum