Antalya AKEV 2021 akademik personel alımı ilanı yayımlandı

Antalya'da bulunan AKEV Üniversitesi, 75 yeni akademik personel alımı için ilana çıktı. Başvurular başladı.

Antalya AKEV 2021 akademik personel alımı ilanı yayımlandı
Editör: Hakan A.
11 Şubat 2021 - 11:23
Antalya AKEV Üniversitesi 2021 yılı akademik personel alım ilanı yayımladı. İlanda Üniversitenin 75 yeni akademik personel alacağı kaydedildi.

Emlak Pencerem - Güncel Haberler - 11 Şubat 2021 - İstanbul


Antalya AKEV Üniversitesi ilanda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi ve öğretim üyesi dışındaki kadrolara akademik personel alımı yapacak.

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI


Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı; Üniversitemizin   aşağıda   belirtilen   yüksekokul   ve   bölümlerine,   657   sayılı   Devlet Memurları   Kanunu’nun   48’inci   maddesinde   belirtilen   genel   şartları   taşıyan,   2547   sayılı Yükseköğretim  Kanunu  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.

1-  Profesör  kadrosuna  müracaat  edeceklerin;  dilekçeleri  ekinde  özgeçmiş,  noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takım dosya ve 6 flash bellek ile Rektörlüğe,

2-  Doçentlik  kadrosuna  müracaat  edeceklerin;  dilekçeleri  ekinde  özgeçmiş,  noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flash bellek ile Rektörlüğe,

3-  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  müracaat  edeceklerin;  özgeçmiş,  doktora  veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve   4   flash   bellek   ile   ilgili   Fakülte   Dekanlığına   /   Yüksekokul   Müdürlüğüne   başvurularını yapmaları gerekmektedir.

4-   Üniversitemizin   aşağıdaki   Tablo   2   ve   3’te   belirtilen   birimlerine,   2547   sayılı Yükseköğretim  Kanunu  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  yapılacak atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  ilişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında Yönetmeliğin  ilgili  maddelerine  göre  öğretim  görevlileri  alınacaktır.

Başvuracak  adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması  gerekmektedir.  Öğretim  Elemanı  kadrosuna  başvuracak  adayların  başvurularını; dilekçe  ekinde  nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  2  adet  fotoğraf,  özgeçmiş,  onaylı  lisans,  yükseklisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, lisans not ortalamasını gösterir belge (transkript), ALES ve yabancı dil belgelerinin fotokopileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerini imzalanması ile birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara yapmaları gerekmektedir.

antalya akev üniversitesi akademik personel ilanı

Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurul  tarafından  denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.akev.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum