Araç Satış, Devir ve Tescil Hizmetleri için yeni yönetmelik

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

Araç Satış, Devir ve Tescil Hizmetleri için yeni yönetmelik
Editör: Hakan A.
18 Mart 2020 - 00:24
Kolluk kuvvetlerinin geçici kullanımına bırakılan araçlara ilişkin işlemler Türkiye'de araç satış, devir ve tescil işlemleri kapsamında yeni bir yönetmelik yayımlandı.

 Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 18 Mart 2020 - İstanbul


Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından: ARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğe 50 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek 1 inci madde eklenmiştir.

“Kolluk kuvvetlerinin geçici kullanımına bırakılan araçlara ilişkin işlemler

EK MADDE 1 – (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal  ve ticareti suçuna karıştığından bahisle elkonulan araçların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının geçici kullanımına bırakılması durumunda; ülkemizde veya yabancı bir ülkede tescil kaydı olup olmadığına bakılmaksızın ve başka bir belge aranmadan bu araçlara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum