At yarışlar ve bahisleri Varlık Fonuna geçiyor

Türkiye'nin para basan kurumlarından biri olan at yarışları ile alakalı yeni bir süreç başlatılıyor. Varlık Fonu'ndan at yarışları ve bahisleri için adım atıldığı kaydedildi.

At yarışlar ve bahisleri Varlık Fonuna geçiyor
Editör: Hakan A.
07 Kasım 2019 - 13:04

Türkiye genelinde büyük bahislerin döndüğü ve yüksek gelire sahip olan at yarışları ve bahislerine ilişkin son dakika yeni bir adım atılmış durumda. Türkiye'nin en yüksek gelirine sahip olan at yarışları ve bahilerinin Varlık Fonu altına girmesi için süreç başlatıldı.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 7 Kasım 2019 - İstanbul


Son olarak Milli Piyango ve Spor Toto (İddaa) gibi önemli para kaynağı varlıkların devrini tamamlayan Türkiye Varlık Fonu bu kez At Yarışları ve Bahisleri için düğmeye basmış durumda. 
 
Konuyla ilgili edinilen son dakika bilgiye göre, Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından at yarışları düzenleme ve yurtiçi ile yurtdışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme lisanslarına ilişkin hizmet alım sürecine başlandığı gelen bilgiler arasında.TVF, süreçte finansal danışman olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKB) ve EY Türkiye (Ernst & Young), hukuk danışmanı olarak da Lexist Avukatlık Bürosu ile çalışacak. Finansal danışmanların da incelemeleri sonrasında sektörün gelişimini destekleyecek ve kamuya en fazla yarar sağlayacak model ile hizmet alım süresine karar verilmesi planlanıyor.

Türkiye Varlık Fonu nedir?

Türkiye Varlık Fonu, ülkemizin ekonomik istikrarının artırılması ve kalkınmasına katkı sağlamak; kamuya ait olan varlıkları daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek; mevcut kamu varlığına değer katarak gelecek nesiller için daha güçlü bir Türkiye hazırlamak amacıyla kurulmuş bir yapıdır.

Kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.:

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı, 

Profesyonel yönetim ilkelerine göre yönetilen,

Özel hukuk hükümlerine tabi bir Anonim Şirket yapısındadır.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin ana amaçları:

Önemli kamu varlıklarında değer artışı sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmak, 

Katılım finansmanına uygun varlıkların gelişmesine destek olmak,

Sermaye piyasalarının araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak,

Türkiye’ye daha fazla yatırımcı ilgisini çekmek ve yeni yatırımlar için sermaye sağlamak,

Stratejik önem arz eden sektörlerin gelişmesine ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla Türkiye Varlık Fonu’nu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek.

Türkiye Varlık Fonu'nun Kaynakları:

Özelleştirme kapsam ve programındaki, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından TVF’ye devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonu'ndan aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından,

Bakanlar Kurulu tarafından TVF’ye aktarılmasına karar verilen ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklardan,

Türkiye Varlık Fonu tarafından yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın sağlanan finansman ve kaynaklardan,
Para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansman ve kaynaklardan     oluşmaktadır.
 
FAALİYETLERİ

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin ana faaliyet konusu sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, varlıkların değerini evrensel kurumsal yönetişim ilkeleri ile artırmak, yatırım odaklı dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla Türkiye Varlık Fonu’nu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmektir.

Türkiye Varlık Fonu, bünyesindeki varlıkların ürettiği katma değer performansını artırarak, büyük projelere finansman sağlayacak, bu sayede hem bu projelerin hayata geçmesiyle istihdam sağlanacak, hem de finansman maliyetleri üzerindeki baskı azaltılmış olacaktır. Tasarruf ve yatırımlardaki artışın sonucunda ise ülkemizin büyümesi ve kalkınması üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır.

Türkiye Varlık Fonu portföyünde hangi şirketler yer alıyor?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (Çaykur), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş’nin %10 oranındaki hissesi, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesinde bulunan %49 oranındaki hisse, Milli Piyango, Borsa İstanbul A.Ş., Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. (TÜRKSAT), Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’nin (PTT), Türkiye Petrolleri A.O.’nın (TPAO), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ), Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin %51,11 oranındaki hissesi, Türk Hava Yolları A.O.’nın %49,12 oranındaki hissesi , Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin yüzde 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi gibi dev şirketler yer alıyor.

YORUMLAR

  • 0 Yorum