Aydın'da Söke Belediyesinden satılık imarlı 3 farklı arsa

Aydın ilinde Söke ilçesinde Belediye, 3 farklı gayrimenkulü 3 milyon 500 Bin TL muhammen bedelle satacak.

Aydın'da Söke Belediyesinden satılık imarlı 3 farklı arsa
Editör: Hakan A.
16 Kasım 2020 - 07:52
Ege'de arsa ve gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler bu habere dikkat! Aydın Söke'de gayrimenkul satış ihalesi yapılacak. Arsalar ihale yöntemiyle satılacak. İşte Söke Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek gayrimenkul satış halesine dair Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiler.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 16 Kasım 2020 - İstanbul


Aydın İli Söke Belediye Başkanlığı mülkiyetinde olan 3 çeit arsa ve konut satışı iğçin yapılacak ihalenin ayrıntıları ilan edildi. Aydın Söke arsa ihalesinde satışa çıkarılan gayrimenkullerin ayrıntıları belli oldu.

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile şartname hükümlerine göre satış ihalesi yapılacaktır. İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda 01.12.2020 Salı günü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhalelere katılacak olanlar yukarıda istenilen belgeler ile birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif zarflarını en geç 30/11/2020 Pazartesi günü saat 17:30 ‘a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğümüze alındı belgesi karşılığında teslim etmek zorundadır. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde ( silinti, kazıntı olmayacak ) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmelerkabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.

Talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %25 ‘i peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 1. Sırada bulunan taşınmaz için 24 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle, 2. Ve 3. Sırada bulunan taşınmazlar 12 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.
  • Şartname bedeli 500,00 TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
  • İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.

İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir.
aydın söke arsa gayrimenkul satış ihalesi

YORUMLAR

  • 0 Yorum