Bağcılar'da Belediyeden satılık gayrimenkul

İstanbul'da Bağcılar Belediyesi Mülkiyetindeki gayrimenkul için satış ihalesi açtı.

Bağcılar'da Belediyeden satılık gayrimenkul
Editor: Hakan A.
05 Ekim 2018 - 07:39

Bağcılar'da Belediye gayrimenkul satışı için ihale açtı. Bağcılar ilçesinde gayrimenkul satışı için 18 Ekim tarihinde düzenlenecek ihale bilgileri açıklandı. İhale kararı ve ayrınıtları bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

Emlak Pencerem / Emlak Gündem - 5 Ekim 2018 - İstanbul


Bağcılar Belediye Başkanlığından: Gayrimenkul satışı için ihale

İhale Konusu:  Arsa Satışı, (Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada 39 parsel sayılı taşınmazın satışı)

İhale Tarih ve Saati:  18/10/2018 - 10:30

İlgili Müdürlük / Birim:  Plan ve Proje Müdürlüğü

İlgili Adres:  Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No: 1 Bağcılar / İSTANBUL

İhalenin Yapılacağı Yer:  Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhale Türü:  Arsa Satışı

İhale Usulü:  Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi)

Hizmetin Yapılacağı

Yer / Teslim Yeri:  Bağcılar / Mahmutbey Mahallesi

TAŞINMAZA DAİR BİLGİLER:

- İli:  İstanbul

- İlçesi:  Bağcılar

- Mahallesi:  Mahmutbey

- Cinsi:  Arsa

- Pafta:  245DS2A (F21C22A2B)

- Ada:  1771

- Parsel:  39

- Yüzölçümü:  1.695,02 m²

- Satılacak Hisse Oranı:  Tamamı

- Halihazır:  Boş

- İmar Durumu:  TİM (Tali İş Merkezi)

- Adres:  Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2583. Sokak, No: 8

1 - Muhammen Bedeli:  10.170.120,00 TL

2 - Geçici Teminat:  305.103,60 TL

3 - Harçlar ve Vergiler:  Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir.

4 - İhale Şartnamesi:  Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhaleye katılacakların şartname alması zorunludur.

5 - Şartname Bedeli                   :  1.000,00 TL

6 - İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

- Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi ya da T.C. kimlik numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”

- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat

- Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

- Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

- Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de adres beyanı

- Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

- Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler)

- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İkinci İhale:  Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 01.11.2018 tarihinde,

Arsanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın üçüncü ihalesi 22.11.2018 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

Arsanın üçüncü ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın dördüncü ihalesi 20.12.2018 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.