Bağlı kredi nedir?

Özellikle ön ödemeli konut satışlarında önem arz eden Bağlı kredi nedir? Kanunda Bağlı kredi kanunda nasıl tanımlanır, konut alan tüketiciye ne gibi garanti sunar?

Bağlı kredi nedir?
Editor: Hakan A.
21 Nisan 2018 - 07:54

Bağlı Kredi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu'nun Ön Ödemeli Konut Satışlarında satıcı tarafından tüketiciye verilen teminat türüdür. 30 ve üzeri inşa edilen konutlarda bulunması yasal olarak zorunlu olan teminatlardan biridir. Kanunda Bağlı kredi şöyle tanımlanır; Tüketici kredisinin münhasıran belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturduğu sözleşmedir.

Ön Ödemeli Konut satışında belirlenmiş bir proje için bankanın tüketiciye proje özelinde sağladığı kredi "Bağlı kredi" dir. Banka belirlenmiş bir konut projesi için önceden satıcı ile çalışma yapmış gerekli fizibiliteden sonra proje için buradan konut alacaklara kredi verebilecek duruma gelmiştir. Bağlı Kredi'de müteahhit-inşaat firması ile banka kredi vereceği konut projesi özelinde anlaşma sağlar. Bağlı kredi bu projeden konut alacak tüketicilere verilir. Ön ödemeli konut satışının bağlı kredi ile yapılması halinde, kullandırılan kredi tutarında banka tarafından teminat sağlanmış olur.  Ancak, satıcı kullanılan bağlı kredi tutarının üzerinde kalan tutarı, ayrıca teminat altına almak zorundadır. Haşl arasında bağlı kredi kullandırılan projeler için banka garantör cümlesi kullanılır.

6502 Sayılı Tüketici Kanunun'da Bağlı kredi 35. maddede şöyle açıklanmıştır.

MADDE 35 – (1) Bağlı kredi sözleşmesi; konut finansmanı kredisinin münhasıran belirli bir konutun satın alınması durumunda bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik bir birlik oluşturduğu sözleşmedir.

(2) Bağlı kredilerde, konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi nedeniyle tüketicinin bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından birini kullanması hâlinde, satıcı ve konut finansmanı kuruluşu müteselsilen sorumludur. Ancak, konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu; konutun teslim edilmemesi durumunda konut satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen konut teslim tarihinden, konutun teslim edilmesi durumunda konutun teslim edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.

(3) Konut finansmanı kuruluşları tarafından verilen kredilerin ipotek finansmanı kuruluşlarına, konut finansmanı fonlarına veya ipotek teminatlı menkul kıymet teminat havuzlarına devrolması hâlinde dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam eder. Krediyi devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmaz.

(4) Konut finansmanı kuruluşu ile satıcı arasında belirli bir konutun tedarikine ilişkin bir sözleşme olmaksızın, tüketicinin kendisi tarafından belirlenen konutun bedeli...

Reklam