Bakanlık 28 maden firmasına 2 Milyon 872 Bin TL para cezası kesti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca toplam 28 maden şirketine 2 Milyon 872 Bin Lira tutarında para cezası kestiğini duyurdu. İşte para cezası kesilen maden şirketlerinin listesi.

Bakanlık 28 maden firmasına 2 Milyon 872 Bin TL para cezası kesti
Editör: Hakan A.
20 Aralık 2018 - 08:34 - Güncelleme: 20 Aralık 2018 - 08:35

Bakanlık Türkiye'nin pek çok ilinde faaliyet gösteren maden firmalarına ilişkin yürüttüğü denetimler sonucunda 28 maden firması ile alakalı para cezası uyguladı. Rekor para cezası kesilen maden firmalarının listesini bu sabah Resmi Gazete'de yayımladı. 

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 20 Aralık 2018 - İstanbul


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 28 maden şirketine 2 milyon 872 bin lira para cezası kesildi.

20 Aralık tarihinde bakanlık tarafından kesilen para cezalarına ilişkin maden şirketleri ve yöneticilerin tam listesini görmek için tıklayın.Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında yapılan incelemeler ve/veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü Heyetleri tarafından mahallinde yapılan denetimler sonucunda 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümleri gereği ruhsat sahiplerine/üçüncü kişilere idari para cezaları uygulanmış ve Maden Kanunu gereği eksiklikler tespit edilmiştir. İdari para cezalarının yatırılması ve eksikliklerle ilgili kanuni sürenin başlaması için ilgililerin Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında bulunan son adreslerine gönderilen yazılar tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle, Maden Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Yürürlükteki ruhsatlar için her yıl ocak ayının sonuna kadar ruhsat bedelinin tamamının yatırılması zorunludur. İşletme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği bankada açılacak teminat hesabına yatırılır. I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat bedelleri ise, büyükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel idaresi hesabına yatırılır. Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya eksik yatırılması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir. Verilen sürede yatırılmayan ruhsat bedelinin %70’ine tekabül eden tutar 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir. Kaynak tuzlalarından ruhsat bedeli alınmaz. Faaliyet sonrası sahanın çevre ile uyumlu hâle getirilmesini müteakip, çevre ile uyum bedeli iade edilir.” hükmü gereğince her bir ruhsat sahasına yeniden değerlenme oranında artış yapılarak idari para cezası uygulanmıştır. Ruhsat bedellerinin 3 (üç) ay içinde yatırılması gerekmekte olup, bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilecektir.

Tahakkuk ettirilen idari para cezalarının tahsilinde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun uygulanmasına dair Maliye Bakanlığı tarafından 12/05/2007 tarih ve 26520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 442 no’lu Tahsilat Genel Tebliği çerçevesinde işlemler yürütülecektir.

Uygulanan idarî para cezalarının 6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “Bakanlıkça verilen idarî para cezaları ve tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet hakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.” hükmü gereği, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 26’ncı maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı bulunulan Vergi Dairesine ödenmesi ve ödendiğine dair makbuzun bir nüshasının Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi, ilanda belirtilen süreler içerisinde Kanun hükümleriyle ilgili eksikliklerin giderilmesi gerektiği aksi taktirde verilen süre sonunda kanun gereği işlem tesis edileceği hususları ilgililere ilanen tebliğ olunur

Sosyal medya hesalarımızı takip edin!

EmlakPencerem.com sosyal medya hesaplarını takip ederek anında bildirim alabilir, emlak sektörüne ilişkin en son haberleri öğrenebilirsiniz.

Facebook hesabımızı takip etmek için tıklayın.

YouTube kanalımızı takip etmek için tıklayın

Twitter hesabımızı takip etmek için tıklayın.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum