Bakanlık, Yapı Denetim Firmalarına yetki iptali cezası yağdırdı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, görev ve sorumlulukları konusunda kanun dışı işler yapan Yapı Denetim Firmalarına göz açtırmıyor. Yeni cezalar ve yetki iptalleri bu sabah açıklandı.

Bakanlık, Yapı Denetim Firmalarına yetki iptali cezası yağdırdı
Editor: Hakan A.
28 Eylül 2018 - 07:26

Bakanlık, Türkiye'de faaliyette bulunan çok sayıda Yapı Denetim Firmaları, firma yetkilileri ve çalışanları hakkında yetki iptalleri verdiğini duyurdu. Bakanlığın resmi kararı bu sabah Resmi Gazete ile duyurdu. İgili karar haberimizde mevcut olup Resmi Gazete'den okumak isteyenler bu linkten kararı inceleyebilirler.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 28 Eylül 2018 - İstanbul


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: Bazı Yapı Denetim firmaları ve çalışanlarına ilişkin yetki belgesi iptalleri sürüyor.

İzmir İli, Torbalı İlçesi, 648 ada, 2 parsel üzerindeki 936421 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Hazal Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 91027-Merkez, Yapı Denetim izin Belgesi Numarası: 1571) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 19.06.2018 tarihli ve E.2017/1399-K.2018/1007 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 13.04.2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idari işlemin Hazal Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili olan kısmı 25.09.2018 tarihli ve 166851 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 246DY2A pafta, 9072 ada, 12 parsel üzerindeki 1200132 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen İnşaa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Turgay YALÇIN (Mimar Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32649) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 05.09.2018 tarihli ve E.2018/1350 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 01.02.2018 tarih ve 30319 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilen idari işlemin Turgay YALÇIN ile ilgili olan kısmının yürütmesi, 25.09.2018 tarih ve 166930 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Antalya ilinde faaliyet gösteren 2912 dosya no’lu SUNAR TALYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Batman ilinde faaliyet gösteren 2416 dosya no’lu BATKON Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Eskişehir ilinde faaliyet gösteren 1877 dosya no’lu KARİNA Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 441 dosya no’lu MİDAS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 1846 dosya no’lu AKAD ANKARA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Adana ilinde faaliyet gösteren 1661 dosya no’lu BERAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Konya ilinde faaliyet gösteren 1475 dosya no’lu DM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Çorum ilinde faaliyet gösteren 1381 dosya no’lu ÇORUM İLK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Malatya ilinde faaliyet gösteren 1201 dosya no’lu ALPER Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 27.09.2018 tarih ve 169362 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

Konya ilinde faaliyet gösteren 2397 belge no’lu PAK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 484 belge no’lu TEPEKULE Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.,

Zonguldak ilinde faaliyet gösteren 1117 belge no’lu A.H.M. Yapı Denetim Ltd. Şti.’leri ile ilgili olarak; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin (a) bendinde yer alan yer alan hükümlere aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 27.09.2018 tarih ve 169363 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

Düzce İli, Cumayeri İlçesi, 113 ada, 4 parsel üzerindeki 1181599 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Nefer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Orhan KAYA (Denetçi No: 4017, Oda Sicil No: 31845) tarafından, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 2017/1479 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 18.05.2018 tarihli ve E.2018/393 - K.2018/744 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Orhan KAYA hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 21.09.2018 tarihli ve 163231 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

Düzce İli, Cumayeri İlçesi, 113 ada, 4 parsel üzerindeki 1181599 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Nefer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Zöhre ÖZCAN (Denetçi No: 24653, Oda Sicil No: 21192) tarafından, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 2017/1482 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 18.05.2018 tarihli ve E.2018/458 - K.2018/742 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Zöhre ÖZCAN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 21.09.2018 tarihli ve 162448 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

Bundan önceki son kararlar ve verilen yetki iptalleri ise şöyle;

- Yapı Denetim firmaları ve inşaat mühendisleri hakkında yasaklama

- Yapı Denetim firmalarına ceza

- Bazı yapı denetim firmalarının yetkileri iptal edildi

- 5 ilde yapı denetim firmalarına ceza

- Yapı Denetim Firmalarına ilişkin ÇŞB'den yeni karar

- Bazı yapı denetim şirketleri hakkında Bakanlık kararı