Bazı petrol arama alanları için istimlak kararı

Bakanlık, Adana ve Diyarbakır illerinde bazı petrol arama ve çıkarma alanlarında uygulanmak üzere çok sayıda arazi için istimlak kararı verildi.

Bazı petrol arama alanları için istimlak kararı
Editor: Hakan A.
07 Ekim 2018 - 08:37 - Güncelleme: 07 Ekim 2018 - 08:41

Bakanlık, Diyarbakır ilinde bazı petrol arama ve çıkarma alanlarına ilişkin önemli istimlak kararları Resmi Gazete ile duyuruldu. İstimlak kararlarına ilişkin ilgili Resmi Gazete ilanına ise buradan erişebilirsiniz.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 7 Ekim 2018 - İstanbul


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: Bazı petrol arama ruhsatı verilen alanlara ilişkin istimlak kararları bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 06.09.2018     Karar No: 530

N.V. Turkse Perenco Şirketinin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu ARİ/NTP/880 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Kayaköy-15 ve Kayaköy-18 lokasyon yolu ve boru hattı ile ilgili olarak bazı arazi maliklerinin 2017 yılı sonu itibariyle Şirketle sözleşme yenilemeyecekleri, eski şartların geçersiz olduğu ve yeni şartlarla tekrar sözleşme yapılması gerektiği bildirilmiş, bunun üzerine arazi sahiplerine Diyarbakır 1. Noterliği aracılığı ile ihbarnameler gönderilmiş ve kamulaştırma görüşmelerine davet edilmişlerdir. Ancak, arazi sahiplerinin bir kısmı görüşmelerde avukatları aracılığıyla temsil edilmiş ve anlaşma sağlanamamış, bir kısmı ise hiç katılmamış ve bunun üzerine anlaşmazlık tutanakları düzenlenmiştir. Bunun üzerine Şirket tarafından anlaşma yoluyla kullanım hakkı mümkün olmayan, Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık köyü 275 ada 2 no’lu (önceki 156) parselin 142,21 m²'lik arazinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 16.05.2018, 23.05.2018 ve 04.06.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık köyündeki 275 ada 2 no’lu (önceki 156) parselin 142,21 m²'lik arazisinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Sur

Köyü    : Alçık

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 02.08.2018     Karar No: 529

Türkiye Petrolleri A.O.’nun, Adana il sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPO/K/O34-b pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında yapılması planlanan Paşaoğlu-1 ve Paşaoğlu-2 lokasyon sahaları arası doğalgaz boru hattı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararları bulunan; Adana ili, Sarıçam ilçesi, Göztepe mahallesindeki 388 no’lu parselin 745,34 m²'lik, 398 no’lu parselin 672,25 m²'lik, 399 no’lu parselin 47,11 m²'lik, 400 no’lu parselin 74,48 m²'lik, 401 no’lu parselin 92,32 m²'lik, 402 no’lu parselin 245,92 m²'lik, 403 no’lu parselin 247,39 m²'lik, 404 no’lu parselin 178,80 m²'lik, 405 no’lu parselin 390,11 m²'lik, 406 no’lu parselin 260,74 m²'lik, 407 no’lu parselin 1226,33 m²'lik, Adana ili, Yüreğir ilçesi, İncirlik mahallesindeki 2244 no’lu parselin 113,17 m²'lik, 2246 no’lu parselin 126,35 m²'lik, Adana ili, Sarıçam ilçesi, İncirlik mahallesindeki 680 no’lu parselin 920,02 m²'lik, 2807 no’lu parselin 594,94 m²'lik kısmı olmak üzere toplam 5.935,27 m²'lik arazinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 20.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Adana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararları alınan aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Adana ili, Sarıçam ilçesi, Göztepe mahallesindeki 388 no’lu parselin 745,34 m²'lik, 398 no’lu parselin 672,25 m²'lik, 399 no’lu parselin 47,11 m²'lik, 400 no’lu parselin 74,48 m²'lik, 401 no’lu parselin 92,32 m²'lik, 402 no’lu parselin 245,92 m²'lik, 403 no’lu parselin 247,39 m²'lik, 404 no’lu parselin 178,80 m²'lik, 405 no’lu parselin 390,11 m²'lik, 406 no’lu parselin 260,74 m²'lik, 407 no’lu parselin 1226,33 m²'lik, Adana ili, Yüreğir ilçesi, İncirlik mahallesindeki 2244 no’lu parselin 113,17 m²'lik, 2246 no’lu parselin 126,35 m²'lik, Adana ili, Sarıçam ilçesi, İncirlik mahallesindeki 680 no’lu parselin 920,02 m²'lik, 2807 no’lu parselin 594,94 m²'lik kısmı olmak üzere toplam 5.935,27 m²'lik arazinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli                : Adana

İlçesi           : Sarıçam

Mahallesi    : Göztepe

Mevkii        : Ören

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 25.07.2018 Karar No: 527

N.V. Turkse Perenco Şirketinin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu ARİ/NTP/880 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Kayaköy-6 lokasyonu ve ulaşım yolu ile ilgili olarak bazı arazi maliklerinin 2017 yılı sonu itibariyle Şirketle sözleşme yenilemeyecekleri, eski şartların geçersiz olduğu ve yeni şartlarla tekrar sözleşme yapılması gerektiği bildirilmiş, bunun üzerine arazi sahiplerine Diyarbakır 1. Noterliği aracılığı ile ihbarnameler gönderilmiş ve kamulaştırma görüşmelerine davet edilmişlerdir. Ancak, arazi sahiplerinin bir kısmı görüşmelerde avukatları aracılığı ile temsil edilmiş ve anlaşma sağlanamamış, bir kısmı ise hiç katılmamış ve anlaşmazlık tutanakları düzenlenmiştir. Bunun üzerine Şirket tarafından anlaşma yoluyla kullanım hakkı mümkün olmayan, Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık Köyü 261 ada 1 no’lu (önceki 183) parselin 731,94 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 16.05.2018 ve 23.05.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunulmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve aşağıda ayrıntıları ve dosyalarında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık Köyü 261 ada 1 no’lu (önceki 183) parselin 731,94 m2’lik arazisinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazilerin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Sur

Köyü    : Alçık

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 06.09.2018 Karar No: 531

N.V. Turkse Perenco Şirketinin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu ARİ/NTP/880 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Kayaköy-17, Kayaköy-28, Kayaköy-29 lokasyon, ulaşım yolu, boru hattı ve enerji nakil hattı ile ilgili olarak bazı arazi maliklerinin 2017 yılı sonu itibariyle Şirketle sözleşme yenilemeyecekleri, eski şartların geçersiz olduğu ve yeni şartlarla tekrar sözleşme yapılması gerektiği bildirilmiş, bunun üzerine arazi sahiplerine Diyarbakır 1. Noterliği aracılığı ile ihbarnameler gönderilmiş ve kamulaştırma görüşmelerine davet edilmişlerdir. Ancak, arazi sahiplerinin bir kısmı görüşmelerde avukatları aracılığı ile temsil edilmiş ve anlaşma sağlanamamış, bir kısmı ise hiç katılmamış ve anlaşmazlık tutanakları düzenlenmiştir. Bunun üzerine Şirket tarafından anlaşma yoluyla kullanım hakkı mümkün olmayan, Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık Köyü 256 ada 2 no’lu (önceki 182) parselin 58.733,64 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 16.05.2018 ve 23.05.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunulmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve aşağıda ayrıntıları ve dosyalarında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık Köyü 256 ada 2 no’lu (önceki 182) parselin 58.733,64 m2’lik arazisinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Sur

Köyü    : Alçık