Bazı petrol arama ruhsatları iptal edildi

Bakanlığa bağlı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, bazı illerde faaliyette olan petrol arama işlemleri yapan şirketlerin ruhsatlarını iptal etti.

Bazı petrol arama ruhsatları iptal edildi
Editor: Hakan A.
06 Ekim 2018 - 07:06

Petrol işleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye genelinde faaliyette olan bazı petrol arama ruhsatlarına ilişkin iptal kararı verdi. İptal edilen arama ruhsatları ve şirketlerin listesi bu sabah Resmi Gazete ile duyuruldu.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri - 6 Ekim 2018 - İstanbul


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Adıyaman ve Şanlıurfa illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPO/K/M41-b1,b4 pafta no.lu petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 24 üncü maddesinin altıncı fıkrası gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 12.09.2018 tarihli olurlarıyla iptal edilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22’nci maddesinin üçüncü ve dördüncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

Türkiye Petrolleri A.O., Adıyaman il sınırları içerisinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/K/3052 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Güney Karakuş-9 lokasyon sahası enerji nakil hattı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman Kahta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Erikdere Köyü 80 no’lu parselin 660,87 m2’lik (irtifak hakkı) kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 10.09.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.