Bazı Yapı Denetim firmaları ve çalışanları hakkında 18 Şubat tarihli kararı açıklandı

Bakanlık, bazı yapı denetim firmaları ve bu firmaların çalıştığı inşaat mühendisleri hakkında yetki belgesi iptali cezası uygularken, bazı firma ve çalışanları için karar iptallerini açıkladı.

Bazı Yapı Denetim firmaları ve çalışanları hakkında 18 Şubat tarihli kararı açıklandı
Editör: Hakan A.
18 Şubat 2019 - 06:37

Bakanlık, yapı denetim şirketleri ile çalışanlarına ilişkin denetim ve mahkeme kararları hakkında güncellemelere devam ediyor. Bu kapsamda yetki iptalleri ve yürütülen işlemlerin durdurulmasına ilişkin yeni kararları bu sabah yayımlandı.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 18 Şubat 2019 - İstanbul


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 18 Şubat tarihli Resmi Gazete ile ilan edilen ve bazı yapı denetim firmaları ile çalışanları hakkında yetki belgesi iptali ile bazı mahkeme kararları açıklandı.

Bu kapsamda başta Ankara olmak üzere, Ordu, Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren bazı yapı denetim firmaları ve çalışan inşaat mühendisleri ile alakalı verilen kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.Ankara İli, Mamak İlçesi, 36172 ada, 8 parsel üzerindeki 639648 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Tuğra Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Cumhur TOKGÖZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27594, Oda Sicil No: 61772) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 28.11.2018 tarihli ve E.2018/1476-K.2018/2671 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 12.05.2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Cumhur TOKGÖZ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 30.01.2019 tarihli ve 24201 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur. 1639/1/1-1

Ordu İli, Fatsa İlçesi, 955 ada, 20 parsel üzerindeki 838856 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Levent YÜKSEL (Denetçi No: 11465, Oda Sicil No: 28175) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 16.01.2019 tarihli ve E.2018/2377 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 18.08.2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Levent YÜKSEL hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 07.02.2019 tarihli ve 27032 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur. 1639/2/1-1

30.10.2018 tarihli ve 195580 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, Sigma Yapı Denetim A.Ş.’nin ve Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ali GÖRGÜLÜ (Denetçi No: 15555, Oda Sicil No: 10021) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 17.01.2019 tarihli ve E.2018/2191 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 07.11.2018 tarihli ve 30588 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ali GÖRGÜLÜ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 08.02.2019 tarihli ve 32398 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur. 1639/3/1-1

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 5527 ada, 1 parsel üzerindeki 949228 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ali GÖRGÜLÜ (Denetçi No: 15555, Oda Sicil No: 10021) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 16.01.2019 tarihli ve E.2018/1091 sayılı kararı ile “dava
konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 02.10.2018 tarihli ve 30553 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ali GÖRGÜLÜ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 08.02.2019 tarihli ve 32460 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur. 1639/4/1-1

Ordu İli, Fatsa İlçesi, 955 ada, 20 parsel üzerindeki 838856 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Savaş YEŞİLBAŞ (Denetçi No: 2671, Oda Sicil No: 12346) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 15.01.2019 tarihli ve E.2019/88 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 18.08.2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Savaş YEŞİLBAŞ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 08.02.2019 tarihli ve 32079 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur. 1639/5/1-1

Çorum İli, Merkez İlçesi, 19K3B pafta, 3706 ada, 116 parsel üzerindeki 1003777 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 11892 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret Odasına kayıtlı 1381 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çorum İlk Yapı Denetim Ltd. Şti., kuruluş ortağı İlknur GÖKTEPE(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19681, Oda Sicil No: 25401) ve kuruluş ortağı Kadir Gülhan KARAGÖZOĞLU(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19727, Oda Sicil No: 19985) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 22.11.2018 tarihli ve E.2018/1152 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedilmesi üzerine, Bakanlığımızca yürütme durdurma kararına yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 25.12.2018 tarihli ve E.2018/1609 sayılı kararı ile itirazın kabulü ve “yürütme durdurma kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, 20.12.2018 tarihli ve 30631 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulması" işleminin iptal edilerek, Çorum İlk Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında yeni iş almaktan men cezası ile İlknur GÖKTEPE ve Kadir Gülhan KARAGÖZOĞLU haklarında "yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması" işleminin, "Yürütmenin Durdurulması" kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 120 günlük kısmının uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 11.02.2019 tarihli ve 33157 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum