Bazı Yapı Müteahhitleri hakkında Bakanlık...

Bazı Yapı Müteahhitleri hakkında Bakanlık kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bazı yapı müteahhitleri hakkında verilen kararın yürütmesini durdurdu. İşte karara ilişkin Resmi Gazete ilanı.

Bazı Yapı Müteahhitleri hakkında Bakanlık kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bazı yapı müteahhitleri hakkında verilen kararın yürütmesini durdurdu. İşte karara ilişkin Resmi Gazete ilanı.

Bazı Yapı Müteahhitleri hakkında Bakanlık kararı
Editor: Hakan A.
12 Haziran 2018 - 09:01

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bazı yapı müteahhitleri ile alakalı kararlar bu sabah Resmi Gazete'de duyuruldu. Bakanlık haklarında karar verilen bazı yapı müteahhitleri ile alakalı olarak yürütmenin durdurulması işlemini uyguladı. İşte o firma ve isimler.

374 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip Obje Müh. Müt. Mim. İnş. Gıda Dan. Zemin ve Beton Lab. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2018/555 Esas nolu kararı ile “Dava Konusu İşlemin Yürütmesinin Durdurulmasına” hükmedildiğinden, Obje Müh. Müt. Mim. İnş. Gıda Dan. Zemin ve Beton Lab. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 25.01.2018 tarihli ve30312 sayılı, 06.02.2018 tarihli ve 30324 sayılı Resmi Gazete ilanları ile tesis edilmiş olan Obje Müh. Müt. Mim. İnş. Gıda Dan. Zemin ve Beton Lab. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin belge iptali, teminatının irat kaydedilmesi ve kurucu ortaklarının üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağına ilişkin işlemlerin yürütmesi 28.05.2018 tarihli ve 95283 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

06.07.2017 tarihli ve 16468 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar İrfan BIYIKLI (Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 17.04.2018 tarihli ve E.2018/377 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İrfan BIYIKLI hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 07.06.2018 tarihli ve 101972 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

13.06.2017 tarih ve 14345 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, Güventaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Abdullah AYAZOĞLU (Denetçi No: 22122, Oda Sicil No: 20018) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 27.04.2018 tarihli ve E.2018/450 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarihli ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Abdullah AYAZOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 05.06.2018 tarihli ve 100273 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, 293 ada, 22 parsel üzerindeki 914242 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 11093 Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 1230 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşilay Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2017/1250 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 30.01.2018 tarihli ve E.2017/1250-K.2018/168 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.06.2016 tarihli ve 29743 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeşilay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı Mustafa YEŞİLAY (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39537) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemler 07.06.2018 tarihli ve 101734 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 5527 ada, 1 parsel üzerindeki 949472 YİBF nolu yapının denetimini Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi İmam Bakır CANBAZ (Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 29233) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 18.İdare Mahkemesi’nin 20.03.2018 tarih ve E.2017/2454-K.2018/373 sayılı kararı ile “davanın incelenmeksizin reddine” hükmedildiğinden, Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İmam Bakır CANBAZ (Denetçi No: 16741, Oda Sicil No:29233) hakkında, 27.10.2017 tarih ve 30223 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan sebebiyet kaydı işleminin yeniden tesis edilmesi, 07.06.2018 tarih ve 101257 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum