BDDK, Banka özkaynakları ve sermayelerine ilişkin yeni düzenleme yayınladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Bankaların özkaynaklarına ve sermayelerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi.

BDDK, Banka özkaynakları ve sermayelerine ilişkin yeni düzenleme yayınladı
Editör: Hakan A.
24 Aralık 2019 - 08:30
BDDK, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte değişikliğe gitti. İlgili kararlar Resmi Gazete'de ilan edildi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 24 Aralık 2019 - İstanbul


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/3/2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“a) 2 nci maddesi 1/1/2022 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/3/2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 inci maddesi 1/1/2022 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum