BDDK'dan Bankaların izne tabi işlemleri ile pay sahipliğine ilişkin yeni düzenleme

BDDK, 20019 yılında Bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yeni bir yönetmelik düzenlemesine gitti. İşte yapılan değişikliklerin ayrıntıları.

BDDK'dan Bankaların izne tabi işlemleri ile pay sahipliğine ilişkin yeni düzenleme
Editor: Gökay Demirezen
13 Şubat 2019 - 06:55

Türk Bankacılığına dair düzenleme ve iyileştirmeler yapılan yeni değişiklikler ile devam ederken, BDDK'dan yeni bir düzenleme daha yayımlandı. BU çerçevede 2019 yılında geçerli  Bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair değişiklik yapıldı.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 13 Şubat 2019 - İstanbul


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN İZNE TABİ İŞLEMLERİ İLE DOLAYLI PAY SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

13 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğinin ayrıntılarını görmek için tıklayın.

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının üçüncü cümlesinin başına “1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesi çerçevesinde kurulan finansman ortaklığı kapsamında sağlanan finansmanlarda,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Türkiye’de kurulu bankaların yurt dışında şube veya 3 üncü maddede yer alan tanımdaki sınırlamalara bağlı kalmaksızın temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulması kaydıyla Kurulun iznine tabidir. İzin başvuruları, yurt dışında şube veya temsilcilik açılmasının, ortaklık kurulmasının veya kurulmuş ortaklıklara katılınmasının gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir raporla birlikte Kuruma yapılır. Ancak, Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulmak ve;

a) Ortaklıktaki toplam payı banka özkaynağının binde üçünü geçmemek ve ortaklığın faaliyet alanını ayrıntılı olarak açıklayan bir raporla birlikte en az 30 gün önceden Kuruma bildirimde bulunulmak kaydıyla Türkiye’de kurulu bankalarca, ortaklığının kurulu bulunduğu ülke mevzuatı gereğince zaruri olarak gerçekleştirilen pay edinimleri,

b) Daha önce Kuruldan o ülkede şube açma izni alınmış olmak, o ülkedeki toplam şube büyüklüğünün banka aktifine oranı yüzde onu aşmamak ve en az 30 gün önceden Kuruma bildirilmek kaydıyla Türkiye’de kurulu bankaların aynı ülkede gerçekleştirecekleri ilave şube açılışları,

Kurul iznine tabi değildir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi 1/1/2020 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Reklam


YORUMLAR

  • 0 Yorum