BDDK, Finansal Tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin değişiklik yaptı

BDDK, Finansal Tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yeni bir yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK, Finansal Tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin değişiklik yaptı
Editor: Hakan A.
24 Ekim 2018 - 08:07

Finansal Tüketicilerden alınacak ücretler ile alakalı önemli bir yönetmelik yayımlandı. BDDK tarafından bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle Finansal Tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin düzenlemeler yer aldı.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 24 Ekim 2018 - İstanbul


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Para ve kıymetli maden transfer işlemleri”

“(5) Kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücret, transfer sistemini işleten kuruluş tarafından işlem başına belirlenen transfer komisyonu/ücreti ile bu komisyonun/ücretin azami yüzde onbeşine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşamaz. Para transfer işlemlerine ilişkin yukarıdaki hükümler uygun düştüğü ölçüde kıymetli maden transfer işlemleri için de uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 Ürün veya Hizmet Sınıflandırmaları ekinin 3. Para Transferleri satırı ile 3.1. Elektronik Fon Transferi Ücreti satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. Para ve Kıymetli Maden Transferleri

3.1. Elektronik Fon Transferi/Kıymetli Maden Transferi Ücreti”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.