Bilişim teknolojileri bağımlılığında önemli adım

Türkiye genelinde uygulamaya konulacak Bilişim Teknolojileri bağımlılığı ile alakalı olarak önemli düzenleme yapıldı.

Bilişim teknolojileri bağımlılığında önemli adım
Editor: Hakan A.
22 Şubat 2019 - 07:59

Bilişim teknolojileri bağımlılığında yeni dönemin kapılarını aralayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. İşte Bilişim Teknooji bağımlılığı hakkında yapılan yeni değişikliklerin ayrıtnıları. 

Emlak Pencerem / Güncel Haberler  - 21 Şubat 2019 - İstanbul


BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞININ ETKİLERİNİN İNCELENEREK OLASI ZARARLARININ BERTARAF EDİLMESİ VE BU TEKNOLOJİLERİN KONTROLLÜ KULLANIMININ SAĞLANMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLERİN SAPTANMASI AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU KURULMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1211                                                                                                     Karar Tarihi: 21.02.2019

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 21.02.2019 tarihli 56’ncı Birleşiminde karar verilmiştir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum