Bitlis Tatvan'da SGK'dan satılık 3+1 konut

Bitlis ilinde Sosyal Güvenlik Kurumu mülkiyetindeki olan 3+1 tipinde daire ihalede satılkacak.

Bitlis Tatvan'da SGK'dan satılık 3+1 konut
Editör: Hakan A.
12 Şubat 2021 - 09:13
Bitlis'te ev sahibi olmak isteyenler için SGK önemli bir ilan yayımladı. İhale yöntemiyle ucuz ev satın almak isteyenlerin dikkatini çeken konut satışına ilişkin ilan ayrıntılarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Bitlis Sosyal Güvenlik  İl Müdürlüğü
                    
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


DOSYA NO : 2013/11608 vs.

İLİ: BİTLİS / TATVAN

 

TAPU KAYDI : Bitlis İli Tatvan İlçesi İşletme Mahallesi Hal Caddesi 286 Ada, 172, B Blok, 2. Kat, 9 Numaralı Bağımsız Bölüm, ve 3. Kat 12 Numaralı Bağımsız Bölüm Arsa Pay/Payda 3/168 MESKEN

İMAR DURUMU : Tatvan Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü tarafından alınan bilgiye göre imar durum belgesine göre parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; parselin ön tarafı ( A blokun bulunduğu taraf Bitişik Nizam 7 Kat (B-7) olup arka tarafı ( B Blokun bulunduğu taraf) ise blok nizam 7 kat ( BL-7 ) Taks : 0,40 kask : 2,80  “Konut + Ticaret” alan Sahasında Kalmaktadır. Parsel Belediye sınırları içerisinde kalmaktadır.

YERİ : Satışa konu gayrimenkul İşletme ( Sahil ) Mahallesi Hal Caddesi üzerinde Tatvan Çarşı Merkezine konumlu Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer almaktadır. mahalle şehir merkezine en yakın mahallelerden biridir. güney doğu yakasında yer alan konut yapılaşması yoğun olan yerleşim yeridir. Yakın çevresinde Moster Otel, Çetinler Petrol ve Cumhuriyet Caddesi Yer almaktadır. Yapılaşma %80 Oranında Tamamlanmıştır. Bölge orta ve üst gelir grubunun ikamet ettiği yerleşim yeridir.

ÖZELLİKLERİ : Ana Taşınmaz Özellikleri: Konu olan gayrimenkul, Bitlis İli, Tatvan İlçesi, İşletme (Sahil ) Mahallesi, Hal Caddesi Üzerinde, Blok No: 20 B Blok, Kat : 2 Daire : 9 ve Kat : 2 Daire 12  adreslerinde e yer alan meskenlerdir. Ana gayrimenkul A ve B olmak üzere toplam 2 bloktan oluşan bir sitedir. Sitede açık
Değerleme konusu taşınmaz B Blokta konumludur. B Blok; Bodrum katında 1 – 2 – 3  numaralı dükkanlara ait müştemilat ile sığınak, kazan dairesi, su deposu ve kömürlük, Zemin katında 1-2-3 numaralı asma katlı dükkanlar ve müştemilat ile bina girişi, 1. Normal katında 4-5-6 numaralı meskenler, 2. Normal katında 7-8-9- numaralı meskenler, 3. Normal katında 10-11-12 numaralı meskenler, 4. Normal katında 13-14-15 numaralı meskenler 5. Normal katında 16-17-18 numaralı meskenler 6. Normal katında 19-20-21 numaralı dubleks meskenler olmak üzere binada toplam 21 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.


Bağımsız Bölüm Özellikleri:

Satışa konu olan 1.Taşınmaz B blok Kat : 9 numaralı bağımsız bölüm binanın 2. Katında konumlu mesken 125 m2 brüt kullanım alınlı olup. 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, Wc. Antre – hol ve 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.
Satışa konu olan 2. Taşınmaz B blok Kat : 12 numaralı bağımsız bölüm binanın 3. Katında konumlu mesken 125 m2 brüt kullanım alınlı olup. 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, Wc. Antre – hol ve 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Satışa konu bağımsız bölümler Kuzey batı Yönüne Bakmaktadır.
  • TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ : 130.000,00 TL.(yüzotuzbinTL.)
  • TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ : 135.000,00 TL.(yüzotuzbeşbinTL.)
 
SATIŞ ŞARTLARI: 12.03.2021 tarihinde; Saat : 10.00-10.40 arasında Bitlis Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde  açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. Birinci arttırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağrıldıktan sonra teklif edilen en yüksek rayiç bedelin % 75’i + takip masraflarını, ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 19.03.2021 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırma yapılacaktır. İkinci artırmalarda rayiç bedelin %50’si + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki 1. artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.                                                                        

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin arttırmaya esas rayiç bedelinin % 7.5’u olan 10.125,00 TL. veya pey akçesinin 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde süresiz veya nakden kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur. (Hazine tahvil ve bonolarının teminat olarak verilmesi halinde, 4. Bende göre %15 eksiği ile değerlendirilerek işlem yapılacaktır.)    
                 
3- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.                                                                          
4-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir. 
            
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir. 
                                    
6-Pey, ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

7-İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisi’ne bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.     

8-Gayrimenkulun kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, bakiyesi 6183 sayılı Kanuna göre SGK Bitlis Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nce tahsil olunur. Faiz %5 olarak hesaplanır.

 9-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği SGK Bitlis Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisi’nde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği alınabilir.

10- Kurum mensupları ve yakınları açık artırmaya katılamazlar.

11-Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır. Her katılımcının şartnameyi okuduğu, hükümlerini kabul ettiği varsayılır.

12-İşbu ilan, tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ niteliği taşımaktadır.                                                                                                                    
13-Satışa iştirak edecekler teminatlarını bankaya yatırarak, dekont ve kimlik fotokopisi getirmeleri halinde satışa katılabilirler. Banka olarak; Halk Bankası, Vakıflar Bankası veya Ziraat Bankası’na, SGK MOSİP ONLİNE TAHSİLATLAR, BEYANA DAYALI ÖDEME ‘1011 SSK icra tahsilatı geçmiş dönem’ menüsünden, şahıssa T.C. Kimlik Numarası, şirketse Vergi Numarasını ve satış dosya numarası belirterek satışa teminat olduğunu belirterek yatırmaları ve dekont aslını satıştan en az yarım saat önce İcra Satış Servisi’ne getirmeleri gerekmektedir.

                Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin İcra Satış Servisi’ne başvurmaları, satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği, masrafların ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ilan olunur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum