Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri değişikliği

İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği kapsamında bazı değişiklikler yaptı. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri değişikliği
Editör: Hakan A.
19 Şubat 2020 - 08:22

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği kapsamında yeni düzenleme.

Emlak Pencerem / Güncel Haberler  - 19 Şubat 2020 - İstanbul


İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “Milli Savunma Bakanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birer” ibaresi eklenmiş, (g) bendindeki “Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün birer” ibaresi eklenmiş, (ğ) bendindeki “Karayolu” ibaresi “Ulaştırma Hizmetleri” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.“i) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcisinin,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum