Çanakkale'de Belediyeden inşaat işi yapım ihalesi

Çanakkale Belediyesi iş merkezi ve kapalı otopark inşaatı yapımı için ihale ilanı yayımladı.

Çanakkale'de Belediyeden inşaat işi yapım ihalesi
Editör: Hakan A.
04 Şubat 2021 - 14:16
İnşaat işi ile uğraşanları yakından ilgilendiren yeni bir ihale haberi Çanakkale ilinden geldi. Çanakkale Belediyesi’ne ait arsa üzerinde yapımı planlşanan iş merkez ile katlı otopark inşaatı ihale yöntemiyle yükleniciye verilecek. İhale ayrıntıları bugün Resmi Gazete'de ilan edildi.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 4 Şubat 2021 - İstanbul 


Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır bölgesi Çanakkale'de yatırımlar hızla devam ediyor. Çanakkale Belediyesi, şehrin iş ve ofis yaşamına yeni bir soluk katacak, otopark ihtiyacını giderecek önemli bir projeye imza atacak. Çanakkale Belediyesi’ne ait arsa üzerinde yükselecek yeni iş merkezi inşaatının yapımı amacıyla ihale açıldı. İhale ayrıntıları ise belli oldu.

İŞ MERKEZİ VE KATLI OTOPARK İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çanakkale Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Çanakkale Belediyesi’ne ait Arslanca Mahallesi, 472 ada, 170 parselde bulunan “Arsa” vasıflı 4092.93 m2 miktarındaki taşınmaz ile; mülkiyeti Çanakkale Belediyesi, Cahide Doğan, Alaattin Dizer, Hüsniye Kalfa, Nedim Gürbüz, Haşim Cumalı, Özay Cumalı, Emine Cumalı ve Ersin Mukaddes Oğuz’a ait Arslanca Mahallesi, 472 ada 169 Parselde bulunan “Arsa” vasıflı 1380.23 m2 miktarındaki taşınmazlar üzerinde yapılacak “İş Merkezi ve Katlı Otopark” inşaatının imar durumuna ve mevcut projesine uygun ‘blok nizam 6 kat’ yapılanma koşulunda projelendirilmiştir. Yapı ruhsatı ve eki projelerine uygun olarak aşağıdaki şartlar dahilinde yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

İhale 31/Mart/2021 tarihinde, Çarşamba günü Saat 14:00’de Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu / ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhaleye konu İşin Tahmini bedeli 43.734.293,61 TL (Kırk üç milyon yedi yüz otuz dört bin iki yüz doksan üç Türk Lirası, Altmış bir Kuruş)’dır. Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin % 3’ü olan 1.312.028,80.-TL (Bir milyon üç yüz on iki bin yirmi sekiz Türk Lirası, seksen Kuruş) dır.(16/07/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2021 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerinin Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 15/01/2021 tarih ve E.2093 sayılı yazısına göre IV.Sınıf A Grubu yapılar olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları) birim maliyetlerine göre hesaplanmıştır.)

İhale dosya bedeli 10.000,00.-TL.(On bin Türk Lirası)’dır.

çanakkale belediyesi inşaat yapım işi ihalesi
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum