Çevre Kanunu 2021 zamlı para cezaları belirlendi

2021 yılında Çevre Kanunu kapsamında uygulanacak para cezaları zamlı miktarları açıklandı.

Çevre Kanunu 2021 zamlı para cezaları belirlendi
Editör: Hakan A.
13 Ocak 2021 - 08:45
Bakanlık, ülke genelinde çevre kanunu kapsamında uygulanacak olan para cezalarını zamlı olarak 2021'de uygulayacak. İşte zamlanan yeni para cezaları.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 13 Ocak 2021 - İstanbul 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2021 yılı boyunca Çevre kanunu gereğince uygulanacak olan para cezalarını yeniden belirledi. Peki çevreyi kirleten, çöpleri dışarılara atan, hafriyatları uygunsuz yerere dökenler, binalarda gürültü yapanlar gibi pek çok alanda uygulanacak zamlı cezalar ne kadar olacak?

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ


(2021/2)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

24/12/2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

çevre kanuanu 2021 para cezaları
çevre kanunu 2021 para cezaları ücretleri
çevre kanunu 2021 para cezaları

YORUMLAR

  • 0 Yorum