Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 100 günde 39 madde üzerinde çalışacak

100 günlük eylem planı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un üzerine büyük yük düşüyor. Bakanlık tarafından çalışılacak ve geliştirilecek 39 maddeden oluşan projelerin detayları belli oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 100 günde 39 madde üzerinde çalışacak
Editor: Hakan A.
03 Ağustos 2018 - 17:40
Reklam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda 100 günlük icraat programını canlı yayında açıkladı. Geniş kapsamlı katılımla Tüm Türkiye 100 günlük icraat programı maddelerini merak etmeye başladı. Başkan Erdoğan madde madde pek çok icraata değindi.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 3 Ağustos 2018 - İstanbul

Çevre ve Şehircilik bakanlığı 39 madde ile 100 günlük icraat programında önemli bir yükü sırtladı. kentsel dönüşüm, imar barışı, Kanal İstanbul gibi oldukça önemli projelerin hayata geçirilmesi ve mevcut projelerin hızlandırılması söz konusu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Bugün de ilk 100 günlük icraat programımızı milletimizle paylaşıyoruz. Orta vadeli programı ağustos ayı sonuna kadar kamuoyuna ilan etmeyi planlıyoruz. 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarımıza başladık. Kasım ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedefliyoruz. 100 günlük icraat programımızın koordinasyonunu Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay yürüttü. Bakanlarımızın her biri, kendi alanlarıyla ilgili tüm projeleri, planları, Cumhurbaşkanlığı manifestosunda ve AK Parti seçim beyannamesinde yer alan taahhütlerimizi baştan sona gözden geçirdiler. Bunlardan, 100 gün içinde yapacaklarımızı maddeler hâlinde listeleyip, bütçeleriyle birlikte bir araya getirdik. Aslında ilk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir.  Biz bunlardan daha önemli ve öncelikli gördüğümüz 400’üne, milletimize açıklayacağımız programda yer verdik.”

Cumhurbaşkanlığına ve Bakanlıklara bağlı kurumların, 100 günde ve yaklaşık 46 milyar liralık bütçe ile hayata geçirecekleri 400 projenin, yeni dönemin ateşleyici gücü olacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,  “Bu projeleri hazırlarken, ilave kaynak ihtiyacı doğmamasına, mevcut bütçe imkânları ile yürütülebilmesine özellikle dikkat ettik” açıklamasında bulundu.

İşte ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI trarafından yerine getirilecek olan 39 maddeli eylem planı ve ayrıntıları.

1 Kanal İstanbul Projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmalarının tamamlanması

2 5 Adet “Millet Bahçesi”nin Açılışının yapılması, 6 adet Millet Bahçesi’nin temelinin atılması ve 22 Adet Millet Bahçesi’nin proje çalışmalarına başlanması

3 Kentsel Dönüşüm uygulamaları kapsamında 17.000 adet konut ve işyerinin tamamlanması, 16.000 adedinin temelinin atılması ve 18.750 konut için dönüşüm projelerine başlanması

4 179 adet yapım işinin tamamlanması ve 73 adet yapım işinin ihalesine çıkılması ile yerel yönetimlerin altyapısının güçlendirilmesi

5 Kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması

6 20 ilde kamu kurumlarına tahsisli olup atıl durumda bulunan Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması

7 Ekonomiye kazandırılması amacıyla 13.000 kilometrekarelik tescil harici alanın belirlenmesi

8 Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılarak 750 kamu kurumunda uygulamaya geçilmesi 9 40.000 konut, işyeri ve hizmet binasının tamamlanması

10 Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerden ihtiyaç sahibi 526 aileye ₺60 Milyon faizsiz konut kredisi kullandırılması

11 Dar gelirli vatandaşlar için yapılan 15.523 konutun satışı ve planlanan 15.506 konutun ihalesinin tamamlanması

12 Emlak Bankası’nın tekrar faaliyete geçmesine yönelik teknik ve idari yapılandırmanın başlatılması

13 Taşınmaz Değerleme Sisteminin kurulması


14 Vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik işlemlerin hızlandırılması

15 Ekonomiye kazandırılmak üzere belirlenecek Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri işlemlerinin tamamlanması

16 Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında 6.000 km bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu, 60 km çevre dostu sokak ve 60.000 m² gürültü bariyeri yapılması

17 Çiftçilerimiztarafından kullanılan “tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedellerle kiralanması” işlemlerinin yapılması

18 Mülkiyetten kaynaklı hakları koruyucu, şeffaf bir imar rejimi altyapısı kurulması

19 5 yılda bitirilecek “5.000 adet Köy Konağı” yapılması için ihtiyaç analizinin tamamlanması

20 Toplamda 20 adet katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesisini kapsayan Katı Atık Programı’nın (KAP) başlatılması

21 Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurulması

22 Arazi ihtiyacı olan iç ve dış yatırımların önünü açacak “Türkiye Mekânsal Strateji Planı” çalışmalarına başlanılması

23 Ülkemizin büyüme öngörüsü doğrultusunda “Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi” nin yapılması

24 Planlı sanayi yatırım alanları oluşturulması kapsamında 6 ilde Yeni Sanayi Dönüşüm Projesi’nin başlatılması

25 Güneydoğuda terör eylemlerinden zarar gören alanlarda alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması

26 İmar Barışı ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 13 milyon yapının kayıt altına alınması

27 "Bizim Şehir” projesi kapsamında Gaziantep, Bolu, Konya ve Kayseri illerinde yapılan pilot planlama ve mimari avan proje çalışmalarının tamamlanması 11 /  43

28 Frigya Vadilerinin “Anadolu Açık Hava Müzesine Dönüştürülmesi” ve “Çevre ve Medeniyet Projesi “nin başlatılması

29 Kaynak ve zaman tasarrufu için e-­‐Haciz uygulamasına geçilmesi

30 “Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti” Alanının Dünya Miras Listesine Alınması için çalışmaların tamamlanması

31 Çevre koruma faaliyetleri kapsamında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi

32 Çevre mevzuatı kapsamında ithalat ve ihracat izinlerinin elektronik ortamda verilmesi

33 Hava kalitesi ölçüm istasyonları sayısının 300’den 330’a çıkarılması

34 Çevre Etiket Sistemi uygulamasına geçilmesi

35 Akıllı Şehir uygulamalarına yönelik eylem planının hazırlanması

36 Yapı ruhsatındaki imza sayısının 1' e düşürülmesi

37 Tapu ve kadastro yurtdışı teşkilatının kurulması

38 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

39 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması