Devlete iş yapan yükleniciler dikkat! Toplu Konut Kanununda önemli değişiklikler...

Devlete iş yapan müteahhitler, inşaatçıları yüklenicileri yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yapıldı. Toplu Konut Kanunu kapsamında iş yapan yükleniciler için önemli değişiklikler yapıldı.

Devlete iş yapan yükleniciler dikkat! Toplu Konut Kanununda önemli değişiklikler...
Editor: Hakan A.
31 Ekim 2018 - 07:38

İnşaat ve müteahhitlik sektöründe Toplu Konut Kanunu kapsamında önemlidüzenlemelerbu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüklenicileri yakından ilgilendiren düzenlemede fesih ve tasviye kararları yeniden düzenlendi.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 31 Ekim 2018 - İstanbul


31 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Toplu Konut Kanunu kapsamında yapılacak sözleşmelerde uygulanacak esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslar (Karar Sayısı: 264) yeniden belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla oplu Konut Kanunu kapsamında yapılacak sözleşmelerde uygulanacak esaslarda yeni düzenlemelere gidildi.

İlgili düzenleme ile birlikte, Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi durumunda; Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

İdarenin sözleşmeyi feshetmesi;

Yüklenicinin taahhüdünü ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve madenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde ayrıca protesto çekilmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatları gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Uygulamaya konulan yeni düzenlemenin ayrıntılarının tamamını görmek için buraya tıklayın.