Doğuş GYO'nun 100 Milyon Euro tutarındaki kredinin ayrıntıları belli oldu

Credit Europe Bank'tan 100 Milyon Euro kredi kullanacak olan Doğuş GYO, alıncak kredinin ayrıntılarını açıkladı.

Doğuş GYO'nun 100 Milyon Euro tutarındaki kredinin ayrıntıları belli oldu
Editor: Hakan A.
04 Ocak 2019 - 15:23

Doğuş GYO, 2019 yılına Credit Europe Bank'tan temin edilen 100 Milyon Euro tutarındaki kredi ile girerken, banka ile yapılan sözleşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 4 Ocak 2019 - İstanbul


Doğuş GYO ile Credit Europe Bank NV Kredi Sözleşmesi ve Diğer Teminat Sözleşmelerinin İmzalanmasına ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Doğuş GYO'nun Credit Europe Bank ile yapılacak 100 Milyon EURO tutarındaki kredi sözleşmesi hakkında bilgiler paylaşıldı.

KAP'a yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2019 tarih 12233903-340.13-E.89 sayılı yazılı talebi üzerine yapılan açıklamadır.

1. İlgili yazınızda belirtilmiş olan açıklama talebiniz kapsamında; Şirketimiz tarafından 24.12.2018 tarihinde yapılmış olan "Credit Europe Bank NV Kredi Sözleşmesi ve Diğer Teminat Sözleşmelerinin İmzalanması" konulu KAP açıklamasında yer alan "Önemlilik Kriteri", "Ayrılma Hakkı ve Kullanımı" konularındaki değerlendirmemiz aşağıdaki gibidir;

(a) Açıklamamızın 4üncü maddesinde yer alan "Önemlilik Nitelikteki İşlemler Kriteri" II-23.1 sayılı Tebliğ 5'inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde "Malvarlığının tümünün veya önemli bir bölümünü devretmesi veya kiraya vermesi ve mal varlığının tümü veya önemli bir bölümü üzerinde "ayni hak tesis etmesi" kapsamında değerlendirilmiştir.

(b) Credit Europe Bank NV Kredi Sözleşmesi kapsamında şirketimizce kullanılan 100.000.000-Euro'luk kredinin şartlarından biri olarak Gebze gayrimenkulleri üzerinde kurulan ipotek (ayni hak) tesisi işleminin tutarının yine aynı tebliğin Önemlilik Kriteri başlıklı 6ıncı maddesinin 1inci fıkrasında tanımlı aşağıda detayları yer alan (a) ve (b) maddelerinde %50 oranını sağladığı tespit edilerek pay sahiplerimizin ayrılma hakkının doğduğu kanaatine varılmıştır. 

2. Kredi, Şirketimiz gayrimenkul portföyünün büyümesi amacıyla gayrimenkul satın alınması için kullanılmıştır. 

3. Yukarıda belirtilen büyüme amacımıza uygun olarak, bu kredi 25.12.2018 ve 26.12.2018 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamalarında belirtildiği üzere D-Ofis Maslak ve Doğuş Center Etiler Spor Merkezi gayrimenkullerinin satın alınması için kullanılmıştır.

4. İşleme ilişkin 24 Aralık 2018 tarih ve 2018/38 sayılı ekte yer alan Yönetim Kurulu kararı Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil tüm Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımı ve olumlu oyu ile oy birliği ile alınmıştır." denildi.