"Donuk kredi" nedir?

"Donuk kredi" nedir?

Bankalardan kullanılan tüketici kredilerinde yeni bir tabir donuk kredi, donuk alacaklar tabiri gündeme gelirken vatandaş donuk kredi nedir sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki donuk kredi (donuk alacaklar) nedir, hangi şartlarda geçerlidir?

"Donuk kredi" nedir?
Editor: Hakan A.
18 Temmuz 2017 - 15:32

Konuyla alakalı Emlak Pencerem editörü tarafından yapılan araştırmada Resmi Gazete'de 22 Haziran 2016 tarihi itibariyle yayımlanan ve ilk kez burada duyduğumuz bir terim olan donuk kredi terimi bugün bir kez daha gündeme geldi. Vatandaşın bu kredi hakkında bir bilgisi bulunmuyor. Peki nedir bu donuk kredi diğer tabiriyle donuk alacaklar nedir? İşte edindiğimiz bilgiler...

Emlak Pencerem / Emlak haberleri merkezi - 18 Temmuz 2017 - İstanbul

Bu sabah itibarıyla Bankaların Tüketici Kredileri kapsamında bu sabah yayımlanan yeni bir üzenleme ile değişikliğe gidildi. Bu değişiklik içerisinde donuk kredi ilk kez gündeme gelmiş oldu.

Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen finansal varlıklar, bu varlıkları ihraç edenlerin kredi değerliliklerinde ve risk özelliklerindeki değişime ve bunların kullandıkları kredilerin donuk alacak olarak sınıflandırılmasına bağlı olarak 4 üncü madde uyarınca yeniden değerlendirilerek ilgili donuk alacak grubunda sınıflandırılır.

- TFRS 9’a göre borçlunun temerrüdü dolayısıyla ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı uygulamasına tabi olan,
krediler donuk alacak olarak kabul edilir.

- Finansal garantiler, alacaklının tazmin talebi riskinin ortaya çıkması veya finansal garantiye esas teşkil eden borçlunun alacaklıya olan yükümlülüğünün birinci fıkradaki koşulları taşıması durumunda nominal tutarları üzerinden donuk alacak olarak sınıflandırılır.

- Borçlu cari hesap şeklinde kullandırılan ve herhangi bir vade kaydı bulunmayan nakdi krediler;

- Borçlu cari hesaba ilişkin dönem faizleri ile diğer alacakların vadesinden veya ödenmesi gereken tarihten itibaren doksan günden daha fazla sürede ödenmeyerek anaparaya ilave edilmesi veya

- Borcun, hesabın kesilmesini izleyen doksan günden fazla sürede ödenmemesi veya

- Kredi borçlusuna bir başka kredi açılarak tahsili gecikmiş olan anaparanın ve/veya faizlerin yeniden finanse edilmesi veya

- Hesap limitinin doksan günden daha fazla kesintisiz olarak aşılması durumunda donuk alacak olarak kabul edilir.

- Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca donuk alacak olarak kabul edilen krediler ilgili donuk alacak gruplarında sınıflandırılır.

- Borçlusunun aynı banka tarafından verilmiş birden çok kredisinin mevcut bulunması ve bu kredilerden herhangi birinin yapılan sınıflandırma gereği donuk alacak olarak kabul edilmesi durumunda, söz konusu borçlunun bankadan kullanmış olduğu tüm kredileri donuk alacak olarak aynı grupta sınıflandırılır. Ancak, tüketici kredileri borçlu yerine kredi bazında değerlendirilebilir ve birden fazla tüketici kredisi kullandırılmış olan bir borçlunun bu kredilerinden birinin donuk alacak olarak sınıflandırılması halinde, diğer tüketici kredileri bankaca Birinci Grup haricindeki gruplar altında sınıflandırılabilir.

-  Borçlunun kredilerinin donuk alacak olarak sınıflandırılması halinde, borçlunun dâhil olduğu risk grubu içerisinde yer alan diğer borçluların kredi değerliliği de sınıflandırma tarihinde ayrıca değerlendirilir ve 4 üncü maddede belirtilen koşulların taşınması halinde bunların kredileri de donuk alacak olarak sınıflandırılır.

İlgli Resmi Gazete yayınına bakarak detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum