Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetiminde değişiklik

Türkiye genelinde faal olan Elektrik Dağıtım Şirketlerine ilişkin denetim yönetmeliğinde yapılan değişikler Resmi gazete'de yayımlandı.

Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetiminde değişiklik
Editör: Hakan A.
12 Ocak 2020 - 00:10

Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği kapsamında yapılan son değişiklikler bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 12 Ocak 2020 - İstanbul


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) İlgili mevzuat: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve anılan Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, EPDK Kurul kararları ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ, usul ve esasları,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum