Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (TCMB EVDS Google Play/App Store indir)

TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi sayesinde tüm verilere anlık olarak grafikleriyle görebilirsiniz. TCMB EVDS Google Play/App Store indirmek için tıklayın.

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (TCMB EVDS Google Play/App Store indir)
Editor: Hakan A.
14 Şubat 2020 - 12:53

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi kapsamında onlineolarak tüm verileri görme imkanı sunuyor. google ve app store üzerinden indirilebilen uygulama, cep telefonu üzerinden hızlı veri akışı imkanı sunuyor.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 14 Şubat 2020 - İstanbul


Merkez Bankasının Elektronik Veri Dağıtım Sistemi -EVDS- yüzlerce istatistiki veriyi dinamik ve etkileşimli bir şekilde sunarak ülke ekonomisine ilişkin verilerin analizini mümkün kılıyor. 

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi Rapor Sayfaları'nda neler göreceksiniz? Hangi rapor ve verileri inceleyebilirsiniz?

TL Kredi Faiz Oranları
TL Mevduat Faiz Oranları (Akım)
Döviz Mevduatı Faiz Oranları
Döviz Ticari Kredi Faiz Oranları
TL Mevduat Faiz Oranları (Stok)
Yabancı Para Mevduatlar
Parasal Gelişmeler
Parasal Göstergelerdeki Kur Etkisi
TÜFE ve Temel Göstergeler
Brent Petrol Fiyatı ve Yurt İçi ÜFE - Ham Petrol ve Doğal Gaz Kalemi
İstatistiki Bölgelere Göre Tüketici Fiyat Endeksi
Sanayi Üretim Endeksi ve Sanayi GSYİH
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
Bileşik Öncü Göstergeler Endeksi(MBÖNCÜ-SÜE)
Açılan Şirket Sayısı ve Tarım Dışı İşsizlik
TCMB Rezervi
Uluslararası Rezervler
Konut Fiyat Endeksi
İpotekli Konut Satışları ve Konut Kredi Faizleri
İller İtibarıyla Yabancılara Yapılan Konut Satışları
Yabancılara Yapılan Konut Satışları
Yurt Dışındaki Doğrudan Yatırımların Ülke Dağılımı
Yurt İçindeki Doğrudan Yatırımların Ülke Dağılımı
Cari İşlemler Hesabı
Cari İşlemler Hesabı, Parasal Olmayan Altın ve Enerji Dış Ticareti
Ödemeler Dengesi Seyahat Gelirleri
Uluslararası Yatırım Pozisyonu
Kısa Vadeli Dış Borç
Dış Borç Çevirme Oranları
Yurtiçi Yerleşiklerin Yurtdışı Mevduatları ve Net Hata ve Noksan
İller İtibarıyla Yabancı Ziyaretçiler
Milliyetlere Göre Ziyaretçi Sayısı
Bölgelerine Göre Yabancı Ziyaretçiler
Türk Araçların İhracat Taşımasındaki Payı
Türk Araçlarının Ülkeler İtibarıyla Gerçekleştirdiği İhracat Taşıması
Brent Petrol Fiyatı ve Enerji İthalatı
Yurt Dışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföy Hareketleri (Milyon ABD Doları)
Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) Elinde Tutanlara Göre Sektör Dağılımı
Şirketlerin Yurtiçi Borçlanma Senedi İhraçları
Kredi Kartı Harcamalarının Sektörel Dağılımı
Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri
Kartmetre ve Hanehalkı Harcamaları
Cumhuriyet Altını Üretimi ve Altın İthalatı
Öncü Gösterge Olarak BIST Kıymetli Madenler Piyasası Altın İthalatı
Toplam Kredi - Hanehalkı
Kredi-GSYİH Açığı
Toplam Kredi - Finansal Kesim Dışındaki Firmalar
Toplam Kredi - Genel Yönetim
Finansal Hesaplar: Sektörlerin Toplam Borcu
Finansal Hesaplar- Sektörlerin Net Finansal Değeri
Hanehalkı Borçluluğu-Ülke Karşılaştırması
TCMB Ortalama Fonlama Faizi ve Toplam Fonlama Miktarı
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru
Beklenti Anketi
Reel Kesim Güven Endeksi
Tüketici Güven Endeksi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi
Perakende Ödeme Sistemi
Tedavüldeki Banknotların Kupür Dağılımı
EVDS Kullanım İstatistikleri
daha fazlası ...

EVDS indir!

EVDS http://evds2.tcmb.gov.tr adresinde ve APP Store iOS ve Google Play  Android uygulama marketlerinden indirebilirsiniz.