Emlak vergisi genel tebliği: 2021 inşaat maliyet bedeli cetveli

2021 için uygulanacak inşaat maliyet bedeli cetveli Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 2021 inşaat maliyetleri...

Emlak vergisi genel tebliği: 2021 inşaat maliyet bedeli cetveli
Editör: Hakan A.
01 Eylül 2020 - 07:07 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 - 07:08
Emlak vergisi genel tebliği kapsamında, 2021 yılı için uygulanacak olan inşaat maliyetlerine ilişkin yeni cetvel bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 1 Eylül 2020 - İstanbul


Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 77)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

Ekleri için tıklayınız.

YORUMLAR

  • 0 Yorum