Enerji Sektörü Ar-Ge ve Rüzgar enerjisi ile alakalı yönetmelik değişiklikleri

Enerji sektörünü yakından ilgilendiren AR-GE çalışmaları başta olmak üzere, Rüzgar enerjisi ve başvurularına dair yapılan son yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji Sektörü Ar-Ge ve Rüzgar enerjisi ile alakalı yönetmelik değişiklikleri
Editör: Hakan A.
12 Ocak 2020 - 00:23

Bakanlık, ülke çapında enerji işleri ile alakalı yapılan son değişiklikler bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 12 Ocak 2020 - İstanbul


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINA (ENAR) DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 508 inci maddesi ile 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 1 inci, 7 nci ve 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı), (i) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Genel Müdür: Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürünü,

i) Genel Müdürlük: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,”

“o) Kurum: Cumhurbaşkanı kararı ile desteklenmesi uygun bulunan proje hesaplarına para aktarılan ve projelerin fiilen yürütüldüğü 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversitelerini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİNİN RÜZGAR GÜCÜ İZLEME VE TAHMİN MERKEZİNE BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/2015 tarihli ve 29278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 166 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine, 169 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü” ibaresi “Genel Müdürlük” olarak, (d) bendinde yer alan “Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Genel Müdürlüğe” olarak; aynı fıkranın (ç) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Genel Müdürlük: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü (EİGM),”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra en geç 30 takvim günü içerisinde izleme verilerine, 60 takvim günü sonunda tahmin verilerine erişim sağlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “90” ibaresi “60” olarak değiştirilmiştir.

RÜZGAR KAYNAĞINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi ve 14 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Genel Müdürlük: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,”

 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum