EPDK, elektrik faturalarına yansıyan gizli giderleri kaldırdı!

EPDK, elektrik tarifelerinde uygulanan ve büyük tepkilere neden olan Bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan giderleri, dernek aidat giderleri, ceza giderlerini kaldırdı.

EPDK, elektrik faturalarına yansıyan gizli giderleri kaldırdı!
Editör: Hakan A.
19 Aralık 2020 - 08:54
Son günlerde sıkça gündeme gelen elektrik tarifelerinde uygulanan bazı giederler ile alakalı son dakika gelişmesi yaşanıyor. Perakende elektrik tarifeleri ile dağıtım tarifeleri kapsamında EPDK konuya el atarak gerekli düzenlemeyi yaptı. O kalemler tek tek tebliğle iptal edildi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 19 Aralık 2020 - İstanbul 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yeni düzenlemeler ile perakende satış tarifesi olmak üzere, dağıtım tarifelerinin değiştirilmesine karar verdi. Özellikle geçtiğimiz hafta sıkça gündeme gelen ve büyük rahatsızlık yaratan elektrik tarifelerine yapılan gizli zamlara dair kurum harekete geçerek yeni bir tebliğ yayınladı. Başta Bağış olmak üzere sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan giderleri, dernek aidat giderleri, ceza giderleri gibi pek çok kalem  yapılan yeni düzenleme ile resmen kaldırılmış oldu.

PERAKENDE SATIŞ TARİFESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut üçüncü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan giderleri, dernek aidat giderleri, ceza giderleri ve bu Tebliğde yer alanlar dışında kalan tazminat giderleri düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarında dikkate alınmaz.”

DAĞITIM TARİFESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/11/2020 tarihli ve 31309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut üçüncü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan giderleri, dernek aidat giderleri ile bu Tebliğde sayılanlar dışında kalan ceza ve tazminat giderleri düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarında dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum