EPDK elektrik piyasasında idari para cezalarını güncellendi

Türkiye genelinde elektrik piyasası kanunu kapsamında EPDK tarafından uygulanacak olan idari para cezalarına ilişkin ücrtetlerde güncelleme yaptı.

EPDK elektrik piyasasında idari para cezalarını güncellendi
Editor: Gökay Demirezen
21 Aralık 2018 - 06:35

EPDK tarafından Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları ile alakalı önemli bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 21 Aralık 2018 - İstanbul


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2019 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

21 Aralık tarihli karar ile alakalı tüm ayrıntıları görmek için tıklayın.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)’nde 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası miktarları

MADDE 3 – (1) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 
Sosyal medya hesalarımızı takip edin!

EmlakPencerem.com sosyal medya hesaplarını takip ederek anında bildirim alabilir, emlak sektörüne ilişkin en son haberleri öğrenebilirsiniz.

Facebook hesabımızı takip etmek için tıklayın.

YouTube kanalımızı takip etmek için tıklayın

Twitter hesabımızı takip etmek için tıklayın.