EPDK o şirketlere ceza yağdırdı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) aykırı işlem yapan o şirketlere cezai yaptırım uyguladı.

EPDK o şirketlere ceza yağdırdı
Editör: Hakan A.
05 Ağustos 2018 - 09:45

EPDK tarafından Türkiye genelinde faaliyette bulunan bazı şirketler için yaptırımlar uygulamaya, para cezaları vermeye devam ediyor. İdare bu çerçevede bazı şirketlere yaptırımlar uyguladı. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte ceza verilen o şirketler...

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 5 Ağustos 2018 - İstanbul

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) faaliyet gösteren bazı şirketlkere ceza yağdırdı.

Kurul’un 28/12/2017 tarihli ve 7608-14 sayılı Kararı ile, “Kurugöl Kasabası Mevkii Köy Önü Acıgöl/Nevşehir” adresinde 18.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/30991 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Alkent Petrol Gıda ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Göztepe Vergi Dairesi Müdürlüğünün 21.03.2013 tarihli ve 84966348 sayılı yazısına göre, 2012 yılı içerisinde toplamda yaklaşık 5,5 milyon TL’lik akaryakıt alımı gerçekleştirerek lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal ettiğinin tespit edilmesi nedeniyle uygulanan idari para cezasına ilişkin 16/01/2014 tarih ve 4834-98 sayılı Kurul Kararının Ankara 9. İdare Mahkemesinin E.2014/906 K.2014/1510 sayılı kararı ile “ön araştırma ve soruşturma yapılmadığı” nedeniyle iptal edilmesi sonrasında bahse konu mahkeme kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında 31/05/2017 tarihli ve 24717 sayılı Başkanlık Olur'u gereğince yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 12/06/2017-743 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

Kurul’un 17/05/2018 tarihli ve 7850-29 sayılı Kararı ile, "Kayseri Sivas Yolu 28. Km Çavuşağa Köyü Kocasinan/Kayseri" adresinde 13.02.2014 tarihli ve BAY/939-82/33790 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Beylerbeyi Akaryakıt Tar. Ürün. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, 09.03.2015 tarih ve BAY/939-82/35302 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Süleyman Aksu Derelioğlu Şahin Petrol San. Tic. Ltd. Şti.'ne ait akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde 10.000 litre motorini yeniden satış amaçlı olarak bahse konu bayiye sattığının tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi nezdinde 25/12/2017 tarihli ve 54900 sayılı Başkanlık Olur'u gereğince yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 30/01/2018-191 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (f) bendi ve “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 80.106,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

Kurul’un 15/02/2018 tarihli ve 7695-10 sayılı Kararı ile, 23.05.2013 tarih ve DAĞ/4413-4/32667 sayılı dağıtıcı lisansı kapsamında faaliyet gösteren Biroil Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş.'nin bayisi olan "Sivas Yolu 20. Km Bağpınar Köyü Melikgazi/Kayseri" adresinde 16.12.2009 tarih ve BAY/939-82/26942 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren İhya Petrol Motorlu Araçlar İthalat İhracat İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.'ne ait akaryakıt istasyonunda 29.07.2015 tarihinde gerçekleştirilen denetimde otomasyon sisteminin düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmadığının ve otomasyon sisteminin çalışmadığı süre içerisinde akaryakıt satışı yapmaya devam edildiğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında 18/12/2017 tarihli ve 53449 sayılı Başkanlık Olur'u gereğince yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 27/12/2017-1754 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 972.717,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 972.717,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

Kurul 12/06/2018 tarihli ve 7905-8 sayılı Kararı ile, İlkbahar Mahallesi Kondrad Adenauer Cad. No:59/5 Çankaya Ankara adresinde mukim 21.08.2015 tarihli ve BAY/939-82/35881 sayılı bayilik lisansı sahibi Çimenli Gıda Tarım Petrol İnşaat Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 15.04.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması ve otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Çimenli Gıda Tarım Petrol İnşaat Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 23.03.2018 tarihli ve 15023 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 02.04.2018 tarihli ve 519 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Çimenli Gıda Tarım Petrol İnşaat Lojistik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

Kurul 07/06/2018 tarihli ve 7890-17 sayılı Kararı ile, Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 3. Blok No:8C/58 Ümraniye İstanbul adresinde mukim 24.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/32984 sayılı bayilik lisansı sahibi Doğagaz Lpg Petrol Ürünleri Dağıtım Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 05.02.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi ile fiyat panosunda bayiye ilişkin bilgilerin yazılı olmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Doğagaz Lpg Petrol Ürünleri Dağıtım Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 29/01/2018 tarihli ve 4829 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12.02.2018 tarihli ve 275 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Doğagaz Lpg Petrol Ürünleri Dağıtım Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 84.575,-TL, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 84.575,-TL, fiyat panosunda bayiye ilişkin bilgilerin yazılı olmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen idari para cezasının alt sınırdan 1.810,-TL olmak üzere toplamda 170.960,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.960,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

Kurul 12/06/2018 tarihli ve 7905-4 sayılı Kararı ile, Altay Mah. Orhanbey Cad. Galeria İş Merkezi No:3/46 Etimesgut Ankara adresinde mukim 19.10.2015 tarihli ve BAY/939-82/36078 sayılı bayilik lisansı sahibi Paşa Akaryakıt İnşaat Metal Reklam Danışmanlık Nakliye İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 12.04.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere tabancalar ile otomasyon sistemi arasında bağlantının kurulmaması, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesine rağmen bayilik faaliyeti yapması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Paşa Akaryakıt İnşaat Metal Reklam Danışmanlık Nakliye İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 23.03.2018 tarihli ve 15021 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 02.04.2018 tarihli ve 522 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Paşa Akaryakıt İnşaat Metal Reklam Danışmanlık Nakliye İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 84.575,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24/05/2018 tarih ve 7869-29 sayılı Kararıyla, 20/09/2012 tarih ve DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi olarak 31/03/2015 tarih ve BAY/939-82/35390 sayılı bayilik lisansıyla "Kütahya-Eskişehir Karayolu 17. Km Merkez Kütahya" adresinde Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20/02/2016 ve 23/02/2016 tarihinde yapılan denetimlerde, dağıtıcı dışı akaryakıt ikmali yapıldığının, otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmadığının ve sisteme yansımayan akaryakıt hareketinin varlığının ve adı geçen dağıtıcı lisansı sahibi tarafından takip ve aykırılık bildirimi yapılmadığının tespit edilmesi nedeniyle adı geçen dağıtıcı lisansı sahibi hakkında 20/02/2018 tarih ve 356 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş ve Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’ne 1.026.994,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.026.994,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Kurul’un 04/01/2018 tarihli ve 7630-3 sayılı Kararı ile, “Çay Mahallesi İstanbul Caddesi No:173 Gümüşhacıköy/AMASYA” adresinde 19.10.2012 tarih ve BAY/939-82/31673 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mustafa AKAL-Mert Petrol'e ait istasyonda 04.01.2014 tarihinde yapılan denetimde, ulusal marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ettiğinin, akaryakıtı tağşiş ettiğinin ve akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan tank tespit edilmesi nedeniyle uygulanan idari para cezasına ilişkin 30/09/2014 tarih ve 5244-14 sayılı Kurul Kararının Ankara 14. İdare Mahkemesinin E.2016/3229 K.2016/6112 sayılı ve Ankara 8. İdare Mahkemesinin E.2016/3277 K.2016/4285 sayılı kararları ile “ön araştırma ve soruşturma yapılmaması” nedeniyle iptal edilmesi sonrasında bahse konu mahkeme kararlarında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında 31/05/2017 tarihli ve 24676 sayılı Başkanlık Olur'u gereğince yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 14/06/2017-750 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında;

- Yeterli şart ve seviyede marker ihtiva etmeyen, teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yapması ve akaryakıtı tağşiş etmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 1.039.300,-TL tutarında,

- Vaziyet planında yer almayan tank bulundurması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 1.039.300,-TL tutarında,

olmak üzere toplam 2.078.600,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması sebebiyle bu fiiller için verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 2.078.600,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.


Kurul’un 13/12/2017 tarihli ve 7519-23 sayılı Kararı ile, “Çiftlikler Mah. Samsun Yolu 10. Km Osmancık/Çorum” adresinde 06.08.2009 tarih ve BAY/939-82/26396 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Vipet Akaryakıt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, akaryakıt istasyonunda 21.08.2009 tarihinde yapılan denetimde alınan akaryakıt numunelerine ilişkin, TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen M-09/3568 ve M-09/3569 sayılı analiz raporları ile akaryakıt istasyonundan alınan motorin numunelerinin ulusal marker seviyesinin geçersiz ve aynı zamanda teknik düzenlemelere de aykırı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle uygulanan idari para cezasına ilişkin 02/09/2010 tarih ve 2754-40 sayılı Kurul Kararının Danıştay 13. Dairesinin E.2011/493 K.2013/3283 sayılı kararı ile “savunma istem yazısının usule aykırı olarak ilanen tebliğ edilmesi” nedeniyle iptal edilmesi sonrasında bahse konu mahkeme kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi nezdinde 17/05/2017 tarihli ve 22689 sayılı Başkanlık Olur'u gereğince yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 25/05/2017-668 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 134.400,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 134.400,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum