EPDK'dan yeni cezalar

EPDK Türkiye genelinde iş yapan çok sayıda işletmeye ceza kesti. İşte ceza kesilen o şirket ve işletmeler...

EPDK'dan yeni cezalar

EPDK Türkiye genelinde iş yapan çok sayıda işletmeye ceza kesti. İşte ceza kesilen o şirket ve işletmeler...

EPDK'dan yeni cezalar
Editor: Hakan A.
12 Ocak 2018 - 08:28 - Güncelleme: 27 Şubat 2018 - 07:39

Bakanlık tarafından alınan kararlar çerçevesinde Türkiye genelinde işletmelere cezalar kesilmeye devam ediliyor. Konuyla alakalı Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Türkiye çapında pek çok iş yeri, işletmeye ceza kestiği öğrenildi.

Emlak Pencerem / Emlak haberleri merkezi - 12 Ocak 2018 - İstanbul

Konuyla alakalı emlakpencerem.com muhabirinin edindiği bilgiye göre, 12 Ocak 2018 CUMA tarihli Resmî Gazete ilanında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu taarfından çok sayıda işletmeye verilen cezaları yayınladı.

Kurul’un 30.11.2017 tarih ve 7484-26 sayılı Kararı ile Yeni Mah. Denizli Cad. No. 72 Denizli adresinde faaliyette bulunmak üzere 20.09.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12080 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi (23.05.2014 tarihinde sonlandırılmıştır) AHMET AYHAN’a ait tesiste 18.03.2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi sebebiyle, 76.142,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

Verilen cezalara ilişkin tüm ayrıntılara Resmi Gazete internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum