EPDK: Tüketiciden o bedeller alınamaz

EPDK, yeni bir yönetmelikle Doğalgaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet bedellerine ilişkin abonelerden tahsil edilen ücretlere ilişkin kesin yönetmeliği yayımladı.

EPDK: Tüketiciden o bedeller alınamaz
Editor: Hakan A.
01 Kasım 2018 - 07:38

EPDK, Doğalgaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet bedellerine ilişkin aboneleri yakından ilgilendiren bağlantı ücretleri ve sayaç bedellerine ilişkin yönetmelik yayımlandı. Tüketiciden o bedeller alınamayacak...

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 1 Kasım 2018 - İstanbul


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) 25/10/2018 Tarihli ve 8152 Sayılı Kararı bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 25/10/2018 tarihli toplantısında; 29/12/2016 tarihli ve 29933 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren, 26/12/2016 tarihli ve 6807 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen Doğalgaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet bedellerine ilişkin Usul ve Esaslar'da (Bağlantı Usul ve Esasları) değişiklik yapılmasına dair aşağıdaki Karar alınmıştır.

Bağlantı Usul ve Esasları'nın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

Abone bağlantı bedeli: Dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlanması için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç bedeli toplamının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeli,

Abone sayaç bedeline, sayaç bedeli dahildir, 

Merkezi sistem aboneliklerinde, BBS üzerinden hesaplanan abone bağlantı bedeline sayaç bedeli dahil olup merkezi amaçlı gaz kullanımı için montajı yapılacak sayaçlarla ilgili herhangi bir bedel alınamaz.

Resmi Gazete ile duyurulan ilgili karara ilişkin ayrıntıları buradan okuyabilirisniz.